den 22 augusti 2023

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Foto: Canstock, arkiv.

Aquipta (atogepant) är den första och enda förebyggande CGRP-hämmaren i tablettform, gepant, som är godkänd vid episodisk och kronisk migrän hos vuxna inom EU. Godkännandet baseras på data från två pivotala fas III-studier som visar att atogepant ger statistiskt signifikant färre genomsnittliga migrändagar i månaden jämfört med placebo hos vuxna med episodisk och kronisk migrän. Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som 1,5 miljoner svenskar lider av. Godkännandet innebär att AbbVie utökar sin portfölj av migränbehandlingar.

Lars Edvinsson

Professor och överläkare. Foto: Sine Fiig.

− Migrän är en neurologisk sjukdom som orsakar återkommande smärta och andra migränrelaterade symtom, med attacker som kan pågå i flera timmar eller dagar, vilket för väldigt många leder till missade möjligheter i livet. Vägen till adekvat behandling kan dessutom vara både lång och komplex, säger Lars Edvinsson, professor i Intern Medicin och överläkare vid Lunds universitetssjukhus samt ordförande i Huvudvärksällskapet. Studierna som ligger till grund för godkännandet visar att atogepant ger signifikant och varaktig minskning av genomsnittliga månatliga migrändagar och den tas som en daglig tablett.

Om atogepant
Atogepant är en CGRP-hämmare i tablettform för förebyggande behandling av migrän hos vuxna som har fyra eller fler migrändagar i månaden. Tabletten om 60 mg tas som en daglig dos. CGRP är en peptid som uttrycks på de ställen i nervsystemet som är associerade med patofysiologin för migrän. Studier visar att CGRP-nivåerna är förhöjda under migränattacker och selektiva CGRP-hämmare ger kliniska fördelar vid migrän.

Om migrän
Kronisk migrän innebär att man har 15 eller fler huvudvärksdagar i månaden varav minst åtta är migrändagar, medan episodisk migrän innebär att man har färre än 15 huvudvärksdagar per månad.1

Migrän är en mycket vanlig neurologisk sjukdom och drabbar en miljard människor över hela världen, varav cirka 41 miljoner i Europa.5,6 I Sverige beräknas 1,5 miljoner personer i alla åldrar leva med migrän varav 200 000 har kronisk migrän.

Personer med migrän upplever ofta att migränattackerna hindrar dem från att utföra dagliga aktiviteter samt påverkar deras arbetsförmåga och livskvalitet.7 Migrän medför även en social och ekonomisk börda både för människorna som lever med och påverkas av migrän, men även för näringslivet och hälsovårdssystemet.8 Migrän beräknas kosta 50 miljarder euro årligen i Europa på grund av minskad produktivitet och förlorade arbetsdagar.2

Referenser:

1. Katsarava Z, Buse DC, Manack AN, Lipton RB. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. Curr Pain Headache Rep. 2012; 16(1): 86–92.

2. Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, Cottrell S. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011;31:837-850.

3. Messali A, Sanderson JC, Blumenfeld AM, et al. Direct and indirect costs of chronic and episodic migraine in the United States: a web-based survey. Headache. 2016;56:306-322.

4.. Rethinking Migraine in times of COVID-19. European Brain Council. 2023. Available at: https://www.braincouncil.eu/projects/rethinking-migraine/. Accessed August 11, 2023.

5. Pozo-Rosich P., et al. The Lancet. Atogepant for the Preventive Treatment of Chronic Migraine (PROGRESS). 2023; DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01049-8.

6..Ailani J, et al. NEJM. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. 2021; 385:695-706. DOI: 10.1056/NEJMoa2035908.

7. Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, Cottrell S. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011;31:837-850.

8. Messali A, Sanderson JC, Blumenfeld AM, et al. Direct and indirect costs of chronic and episodic migraine in the United States: a web-based survey. Headache.2016;56:306-322.

Källa: Abbvie

Foto nedan: Shutterstock.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser