den 28 juni 2024

Ett fall av mässling har upptäckts i Kronoberg

En man med mässling vårdas just nu på centrallasarettet i Växjö. Mannens tillstånd är stabilt, och han vårdas isolerad. Han har insjuknat efter att sannolikt ha blivit smittad utomlands.

Smittspårning pågår för att identifiera individer som kan ha utsatts för smittorisk. De som inte har skydd mot sjukdomen kommer att erbjudas förebyggande behandling.

– Mässling är ovanligt i Sverige, eftersom vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn. I Kronobergs län har åtta fall diagnostiserats de senaste tio åren. Det finns ingen anledning till oro hos allmänheten på grund av det här fallet. Däremot är mässling vanligare i många andra länder. Så det är viktigt att man ser över sitt skydd mot mässling inför en utlandsresa, även vid resor inom Europa, berättar Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg. 

Vaccination mot mässling

Det finns ett mycket effektivt vaccin mot mässling. Det kallas för MPR-vaccin och skyddar även mot påssjuka och röda hund. Samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination genom barnvaccinationsprogrammet; en dos vid 18 månaders ålder och en dos i årskurs 1 eller 2.

Region Kronoberg erbjuder avgiftsfri vaccination för alla, oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Mycket smittsam virussjukdom

Mässling sprids via luften från den som är sjuk. De första symtomen är torrhosta, irriterade och röda ögon samt hög feber. Efter några dagar får den drabbade röda utslag.

Om man skulle misstänka mässling bör man kontakta vården, i första hand via 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning för att minska risken för att smitta andra.  

Mer information om mässling finns på 1177.se

Källa: Region Kronoberg.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser