den 3 november 2017

En ny metod kan förutsäga kvinnors risk för bäckenbottenbesvär efter barnafödande

Maria Gyhagen, forskare vid Sahlgrenska akademin

En ny statistisk metod, som bland annat utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan användas för att förutse vilka gravida kvinnor som har stor risk att långt senare i livet utveckla för problem med inkontinens, framfall och andra bäckenbottenbesvär efter vaginal förlossning. Med metoden kan gravida som inte har ökad risk blir lugnare inför sin förlossning, medan kvinnor med högre risk kan komma att erbjudas kejsarsnitt. Metoden finns redan fritt tillgänglig på nätet.

Det tar flera år, ibland flera årtionden, efter förlossning innan kvinnor utvecklar problem. Om vi kan se vilka kvinnor som ligger i riskzonen redan i samband med förlossningen ge dem råd som kan hjälpa kvinnorna att fatta ett välgrundat beslut om vården i samband med sin förlossning

Bäckenbottenstörningar, framför allt livmoderframfall och urin- och avföringsinkontinens, är ett globalt hälsoproblem som drabbar mer än varannan kvinna som fött barn. Vid livmoderframfall har bäckenbottenmuskulaturen försvagats vilket lett till att  livmodern och ofta delar av urinblåsan, urinröret och ändtarmen buktar ut genom slidan.

I västvärlden genomgår idag var femte kvinna som uppnått 85 års ålder, en eller flera operationer för framfall eller urininkontinens.

– Bäckenbottenbesvär medför stora kostnader för samhället, och också ett enormt personligt lidande. Orsaken är framför allt att nerv- och muskelskador som uppstått under förlossning. Det vetenskapliga stödet är numera övertygande för att bäckenbottenstörningarna ökar med antalet födslar och att den största risken är knuten till den första förlossningen, säger Maria Gyhagen, som är forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I studien, vars resultat publiceras i tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology, har forskarna byggt och testat en statistisk modell som gör det möjligt att förutsäga risken för bäckenbottenbesvär 12 och 20 år efter en förlossning. Med modellen är det möjligt erbjuda alla gravida kvinnor en individuellt anpassad riskbedömning, bättre än den som sjukvården för närvarande har att erbjuda.

– Det tar flera år, ibland flera årtionden, efter förlossning innan kvinnor utvecklar problem. Om vi kan se vilka kvinnor som ligger i riskzonen redan i samband med förlossningen ge dem råd som kan hjälpa kvinnorna att fatta ett välgrundat beslut om vården i samband med sin förlossning, säger Eric Jelovsek vid amerikanska Duke Clinical Research Institute, som har lett studien.

Studien visar att de statistiska modellerna som utarbetats kan användas för att redan före förlossningen identifiera och lugna kvinnor med låg risk för att utveckla bäckenbottenbesvär, och för att erbjuda preventiva åtgärder för kvinnor med högre risk. De statistiska modellerna i den aktuella studien gav en styrka för att utskilja riskpersoner på samma nivå som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården.

Studien baseras på de bäckenbottenbesvär som kvinnor själva angivit 12 respektive 20 år efter förlossningen.

– Vi har använt information om graviditet och förlossning från totalt över 8000 gravida kvinnor som från Storbritannien, Nya Zealand och i Sverige. Den samlade datamängden har analyserats med avancerad modern statistisk metodik som på senare år utvecklats för att ta fram individanpassad information om framtida sjukdomsrisk, säger Ian Milsom, professor i obstetrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Prediktionsmodellen finns fritt tillgänglig för allmänheten som online-kalkylator på web-adressen: http://riskcalc.org/UR_CHOICE/

Länk till artikeln Predicting Risk of pelvic floor disorders 12 and 20 years after delivery. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.10.014

Källa: Sahlgrenska Akademin


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser