den 3 juli 2020

Echinacea som profylax mot corona?

"När man förbehandlade celler från luftvägarna i provrör med Echinaforce såg man en skyddande effekt när man sedan utsatte cellerna för virus" Foto: Arkivbild

I en ny forskningsrapport visar en grupp virologer från Schweiz att ett extrakt av medicinalväxten Echinacea purpurea, röd solhatt, är en potent hämmare av flera olika corona-virus.

Jan G Bruhn

Professor Emeritus i Farmakognosi. farm dr. Foto Privat

Forskarna arbetar vid det prestigefyllda Spiez-laboratoriet, som är Schweiz federala institut för forskning om och skydd mot biologiska, kemiska och kärnvapen, och har i provrörsförsök studerat sju olika corona-virus som kan drabba människor.

De flesta av dessa ger lindriga luftvägsinfektioner, men man testade också de allvarliga MERS-CoV och SARS-CoV, som gett upphov till dödliga epidemier.

Sedan tidigare är det känt både från laboratorieförsök och kliniska studier att Echinacea-produkter kan skydda mot förkylnings- och influensavirus.

I den nu aktuella studien, som är under publicering i den medicinska tidskriften Virology, undersökte forskarna en specifik, kvalitetskontrollerad och väldokumenterad Echinacea-produkt, Echinaforce.

Både det vanliga förkylningsviruset, HCoV 229E, och de kraftigt patogena SARS- och MERS-coronavirusen inaktiverades vid kontakt med Echinaforce.

När man förbehandlade celler från luftvägarna i provrör med Echinaforce såg man en skyddande effekt när man sedan utsatte cellerna för virus.

Forskarnas slutsats är att Echinacea-preparat skulle kunna vara effektiva som profylaktisk behandling av alla corona-virus, inklusive det senaste, SARS-CoV-2, som man nu tänker testa. Även kliniska studier måste genomföras.

Det lär inte dröja länge innan vi får veta resultaten av dessa tester. Om Echinacea (Echinaforce) kan inaktivera och förebygga även SARS-CoV-2 så är det ett mycket välkommet vapen i kampen mot Covid-19.

Källa:

Signer, J et al,  In vitro antiviral activity of Echinaforce, an Echinacea purpurea preparation, against common cold coronavirus 229E and highly pathogenic MERS-CoV and SARS-CoV, Virology Journal, 2020; DOI: 10.21203/rs.2.24724/v2  (under review).

Jan G Bruhn

Professor Emeritus i farmakognosi


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser