den 7 maj 2024

”Det finns bättre alternativ vid psoriasis än Kim Kardashians behandling med plastfolie”

Kim Kardashian, en av världens mest kända influencer med 364 miljoner följare på Instagram, har psoriasis. Hennes behandling sker genom att först smörja in benen och sedan linda in dem i plastfolie ett antal timmar, en metod som fått spridning i svensk media och på sociala medier.

Mona Ståhle

Professor.

– Att smörja in benen och linda in dem i plastfolie är en gammal traditionell metod som kan ge viss effekt vid lätt psoriasis. Idag finns betydligt effektivare läkemedel som gör dig symtomfri, även vid medelsvår eller svår psoriasis, förklarar Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk och immunologisk hudsjukdom med hög ärftlighet. De flesta får sjukdomen innan de fyllt 25 år och var tredje har en släkting med sjukdomen.

Psoriasis är en immunologisk driven infektion vilket förenklat kan förklaras med att immunsystemet av misstag angriper kroppens friska vävnader vilket påverkar huden. Infektionen är genetisk styrd, men alla som har genen utvecklar inte sjukdomen. Vid svår och obehandlad psoriasis och psoriasisartrit finns en ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, nedstämdhet och depression.

Högsta effektmåttet som uppnåtts

PASI, Psoriasis Area and Severity Index, är ett verktyg för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och effekt av behandlingen.

Under senare år har det kommit flera nya läkemedel för psoriasis och psoriasisartrit, bland annat IL-hämmare. Den senaste i raden Il17A/F når nästan 90 % PASI 90, vilket är det högsta effektmått som hittills uppnåtts.

Socialstyrelsen bedömer att antalet patienter som är i behov av att behandlas med IL-hämmare kommer öka.

– Psoriasisartrit kan vara mycket plågsamt. Det är svårt att fastställa rätt diagnos, eftersom det inte finns något blodprov eller liknande som kan bekräfta en misstanke om psoriasisartrit, säger Mona Ståhle.

Flera triggerfaktorer

Personer med svår psoriasis kan ha utslag över stora delar av armar, ben, bål och hårbotten. Besvären kan vara lindriga i perioder, för att sedan blossa upp igen i så kallade skov.

– Hos barn är halsfluss en vanlig triggerfaktor som kan utlösa ett skov av psoriasis. Hos vuxna kan en djup livskris så som en skilsmässa eller ett dödsfall av nära anhörig påverka. När du mår bättre igen kan sjukdomen krypa tillbaka in i kroppen. Även övervikt, framförallt bukfetma, är en nackdel i psoriasissammanhang. Men ibland vet man inte varför psoriasis kommer, den bara gör det, säger Mona Ståhle.

Var tredje får psoriasisartrit

Av de minst 300 000 svenskar som har psoriasis utvecklar ungefär var tredje psoriasisartrit, som är en inflammatorisk och kronisk ledsjukdom som kan orsaka svullnad, smärta och stelhet i och kring kroppens leder. Psoriasisartrit kan ofta vara en svår klinisk diagnos, det tar i snitt 3,5 år för att ställa diagnos.

Text: Sanna Bergling.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser