den 18 november 2017

Dags att ompröva inställningen till amalgamets risker

Amalgamfyllningar Foto: Christer Malmström

Ny forskning bekräftar tidigare kända risker med kvicksilver. Det är dags för Socialstyrelsen att ompröva sin inställning till amalgam och se till att kvicksilverskadade får rätt vård, skriver Tandvårdsskadeförbundet med hänvisning till en ny intressant forskningsrapport.

Att remittera patienter som vården inte klarar att behandla till tandläkaren för fyllningsbyte skulle spara sjukvården enorma pengar.

Socialstyrelsen tog bort anvisningar om hur kvicksilver- och amalgamskadade ska behandlas i vården. Detta trots att kvicksilver är ett av de farligaste gifterna vi känner. Största källan till kvicksilver är folks amalgamfyllningar, men kvicksilver finns också i fisk, lysrör, tatueringsfärger och mycket annat.

Ständigt kommer nya vetenskapliga rapporter om kvicksilvers hälsorisker. Den senaste är en gedigen genomgång av befintlig forskning med mer än 200 referenser. Bland författarna kan nämnas Joachim Mutter från Tyskland och Jan Aaseth från Norge båda duktiga forskare och professorer som länge varnat för kvicksilvrets hälsoeffekter.

Att remittera patienter som vården inte klarar att behandla till tandläkaren för fyllningsbyte skulle spara sjukvården enorma pengar. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har i medeltal varit sjuka i 12 år innan de kommit på orsaken. Under de 12 åren har de sprungit runt i sjukvården och tagit mängder av prover, genomgått behandlingar och fått mediciner.

En majoritet blir bättre efter korrekt gjord amalgamsanering och en del blir helt friska. Sjukvården skulle därför tjäna pengar på att remittera till tandläkare för amalgamsanering. Trots det har tidigare allmänna råd för behandling av denna patientgrupp tagits bort.

Nya riktlinjer behöver därför utarbetas av Socialstyrelsen baserade på modern vetenskap. Även teknik för fyllningsbyte behöver evidensbaseras för att patienterna inte ska insjukna på grund av tandläkares okunskap eller slarv med patientskyddet. Komptensen hos läkare och tandläkare behöver därför förbättras. Både för patienter och samhällsekonomin tjäna på det.

Sammanfattning av forskningsrapporten
Bland annat framgår av forskningsrapporten att kvicksilver binds starkt till svavel och därmed kan blockera viktiga enzymatiska reaktioner eller förvandla proteiner till för kroppen främmande substanser som orsakar autoimmuna sjukdomar. Kvicksilver påverkar också gener och kan förändra möjligheterna att syntetisera viktiga aminosyror och proteiner. Även fosterutvecklingen kan påverkas.

Mängder av biokemiska reaktioner störs av kvicksilver, vilket ger upphov till många olika symtom. Det handlar om extrem trötthet, inflammationer, autoimmuna sjukdomar, psykiska problem, försämrad avgiftning och ökad oxidativ stress. Vissa individer är extremt känsliga för metaller och lagrar upp dem i hjärnan eller andra organ.

Till  forskningsrapporten The toxicology of mercury: Current reseach and emerging trends 

Källa: Tandvårdsskadeförbundet. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser