den 24 oktober 2017

Brännskadecentrum på Akademiska kvalitetsverifierat


Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset, ett av landets två enheter för avancerad brännskadevård, har blivit verifierat av den europeiska brännskadeorganisationen EBA. Det innebär att centret bedöms ha kapacitet att omhänderta svårt brännskadade patienter under hela vårdförloppet, från skadetillfället till avslutad rehabilitering.

– Vi är först i Sverige med verifieringen, som är ett kvitto på att brännskadevården här på Akademiska sjukhuset håller en hög kvalitet och att verksamheten uppfyller de tuffa krav som finns vad gäller organisation, kompetens, lokaler och medicinteknisk utrustning, säger Fredrik Huss, överläkare på brännskadecentrum.

Bakom verifieringen står den europeiska brännskadeorganisationen European Burns Association (EBA) som har ett särskilt program för kvalitetssäkring av brännskadeenheter. I verifieringsprocessen ingick en inspektion på Akademiska sjukhuset 12 oktober av representanter för organisationens verifieringskommitté.

 

– Det är idag stora kvalitetsskillnader mellan olika brännskadecentra i Europa och syftet med verifieringen är att höja kvaliteten inom brännskadevården. Kraven från EBA kommer successivt att höjas och för att bibehålla verifieringen måste man arbeta vidare med att höja kvaliteten, förklarar Fredrik Huss.

Han ser även fördelar vid så kallade särskilda händelser, med ett stort antal brännskadade.

– Sverige kan inte självt hantera en sådan situation utan kommer då behöva ta hjälp av andra länder i Europa. Att i ett sådant läge vända sig till redan verifierade brännskadecentra borgar för att vårdens kvalitet är säkerställd, avrundar han.

FAKTA: Brännskadevården i Sverige

*Akademiska sjukhuset och Linköpings universitetssjukhus är sedan 2010, av Socialstyrelsen utsedda, nationella enheter för vård av svåra brännskador.

*Det nuvarande tillståndet gäller fram till årsskiftet 2021/22 och innebär att sjukhusen delar på ansvaret för Sveriges svårt brännskadade, inte sällan intensivvårdsbehövande patienter som ofta flygs in med helikopter.

*De som vårdas på Akademiska sjukhuset kommer oftast hit via andra sjukhus, flertalet från norra Sverige.

*I Sverige söker närmare 36 000 personer sjukvård på grund av brännskada per år. Av dessa vårdas cirka 1 300 inneliggande varav cirka 400 på landets två brännskadecentra i Uppsala och Linköping. De vanligaste orsakerna till brännskador är hos små barn skållning och för äldre barn och vuxna skador av öppen eld.

Källa: Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset Foto: Karin Engblom


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser