den 25 oktober 2017

Blodförtunnande läkemedel kopplas till minskad demensrisk hos personer med förmaksflimmer

Professor Mårten Rosenqvist

Blodförtunnande läkemedel minskar inte bara risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer, utan kan även kopplas till minskad risk för demens vid förmaksflimmer. Det visar en ny registerbaserad studie i European Heart Journal från Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.

fann också att den skyddande effekten var större ju tidigare behandlingen sattes in och att effekten var likartad för det äldre blodförtunnande läkemedlet warfarin och nyare orala antikoagulantia

Tidigare studier har visat att patienter med den vanliga hjärtrytmrubbningen förmaksflimmer löper ökad risk för stroke och demens. Orala antikoagulantia, blodförtunnande läkemedel, har visat sig minska risken för stroke men det har inte varit känt huruvida de även kan förebygga demens hos patienter med förmaksflimmer. En teori har varit att läkemedlen inte bara skyddar mot större blodproppar, utan även mot små blodproppar som ligger bakom oupptäckta mikroinfarkter som så småningom leder till kognitiv försämring.

Genom att analysera data från svenska register har Mårten Rosenqvist och Leif Friberg vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, vid Karolinska Institutet undersökt sambandet mellan blodförtunnande läkemedel och demens hos patienter med förmaksflimmer. Forskarna identifierade alla patienter i Sverige som hade förmaksflimmer under åren 2006–2014. Av totalt 444 106 patienter diagnostiserades 26 210 med demens under studietiden.

Större effekt ju tidigare behandlingen satts in

Vid studiens start tog färre än hälften av patienterna blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar. De som tog blodförtunnande hade 29 procent lägre risk att utveckla demens än patienter som inte stod på sådan behandling vid studiens start. När forskarna undersökte vad som hände under den tid som patienterna fortsatte att ta läkemedlen, fann de en riskreduktion för demens med hela 48 procent. De fann också att den skyddande effekten var större ju tidigare behandlingen sattes in och att effekten var likartad för det äldre blodförtunnande läkemedlet warfarin och nyare orala antikoagulantia.

– Även om vi inte kan bevisa att det finns ett orsakssamband, anser vi att resultaten starkt tyder på att blodförtunnande läkemedel skyddar mot demens hos patienter med förmaksflimmer, säger professor Mårten Rosenqvist.

De nya resultaten är viktiga ur ett kliniskt perspektiv.

– Patienter som står på blodförtunnande läkemedel i syfte att förebygga stroke slutar ofta att ta läkemedlen efter några år. Läkare bör förklara för sina patienter hur dessa läkemedel fungerar och varför de ska användas. Ingen hjärna kan på längre sikt stå emot en konstant tillförsel av mikroskopiska blodproppar, säger docent Leif Friberg.

Studien saknar specifik finansiering, och ingen av författarna har uppgett att det finns några intressekonflikter i förhållande till den aktuella studien. Leif Friberg har tidigare erhållit konsultarvoden från Bayer, BMS, Pfizer och Sanofi. Mårten Rosenqvist har erhållit bidrag och/eller konsultarvoden från Bayer, Boehringer-Ingelheim, BMS, Medtronic, Pfizer, Roche, Sanofi, St Jude Medical och Zenicor.

Publikation

Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation
Leif Friberg och Mårten Rosenqvist
European Heart Journal, online 25 oktober 2017. doi:10.1093/eurheartj/ehx579

Källa: Karolinska Institutet  Bild: Mårten Rosenqvist. Foto: Johanna Wulff


1 Kommentarer

Berit Claesson

den 28 oktober 2017

TACK, LEIF OCH MÅRTEN FÖR ER LIVRÄDDANDE FORSKNING. EN FÖRMAKSFLIMMER PATIENT.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser