den 29 januari 2024

Banbrytande nordamerikansk Stockholm3-studie presenterad på ASCO-GU

De primära resultaten från den banbrytande SEPTA-studien, med 2 000 amerikanska och kanadensiska män från olika etniska grupper som genomgått biopsier, presenterades 26 januari av Professor Scott Eggener vid ASCO-GU (The American Society of Clinical Oncology – Genitourinary Cancer Symposium) konferensen i San Francisco. Studien visar att användningen av den blodbaserade biomarkören Stockholm3 var mer tillförlitlig och att upp till hälften av alla onödiga biopsier kunde undvikas jämfört med nuvarande klinisk praxis. Resultaten var jämförbara för samtliga etniska grupper.

David Rosén

VD för A3P Biomedical

"Studien bekräftade att Stockholm3 har motsvarande känslighet och radikalt förbättrad specificitet jämfört med PSA," sade Dr. Eggener i sitt anförande.

Stockholm3, som kombinerar plasmaproteiner, en polygenetisk riskbedömning och kliniska variabler, har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Över 90 000 män har inkluderats i kliniska studier och testet används i kliniskt bruk i flera europeiska länder. SEPTA-studien genomfördes vid 17 center i USA och Kanada och är den första prostatacancerstudien där majoriteten är från historiskt underrepresenterade minoriteter. Av de 2 129 män som ingick i studien var 1 160 antingen av asiatiskt, afrikanskt eller latinamerikanskt urprung.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer för amerikanska män. 2024 beräknas 300 000 män få en prostatacancerdiagnos och 35 000 dö av sjukdomen i USA 1. Tidig upptäckt och minskad överdiagnostik är avgörande för framgångsrik behandling, minskad dödlighet och bättre användning av vårdresurser.

"Stockholm3 kan ha en betydande påverkan på riskstratifieringen av prostatacancer i den mångkulturella amerikanska befolkningen, samtidigt som överdiagnostik och behandling av ofarliga cancerformer minimeras. Detta kan i sin tur leda till att nuvarande praxis för prostatacancer-diagnostik förändras," säger David Rosén, A3P Biomedicals VD.

Den amerikanska onkologiföreningen - Symposium om genitourinary cancer (cancer i urinvägarna- och könsorganen) presenterar den senaste banbrytande vetenskapen, mångdisciplinär expertis och evidensbaserade metoder inom vård av cancer. Symposiet ägde rum 25 till 27 januari 2024 i San Francisco, USA.

Dr. Scott Eggener är en urologisk onkolog med omfattande klinisk och forskningsexpertis inom prostatacancer och är co-director för UChicago Medicine High-Risk and Advanced Prostate Cancer Clinic (UCHAP), en klinik som erbjuder specialiserad vård för män med hög risk för att utveckla prostatacancer och de som redan har långt framskriden sjukdom.

Hans forskning, som har resulterat i över 300 publikationer, fokuserar uteslutande på urologiska cancerformer och syftar främst till att förbättra screening, bildgivning och behandling av män med prostatacancer. Dr. Eggener har varit redaktör för fyra medicinska tidskrifter, sitter i ledningen för International Volunteers in Urology och har lett eller deltagit i flera ASCO/AUA/NCCN-paneler för riktlinjer inom cancer.

Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinbiomarkörer, genetiska biomarkörer och kliniska data i en egen algoritm för att förutsäga risken för aggressiv prostatacancer i ett tidigt skede. I klinisk praxis hittar Stockholm3 100 procent fler aggressiva prostatacancrar och minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent jämfört med nuvarande praxis med PSA 1.

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier med fler än 90 000 män. Data från en randomiserad studie med 12 750 män, publicerades i The Lancet Oncology 2021. Studien tilldelades också European Association of Urology (EAU) "Prostate Cancer Research Award 2022". Flera ytterligare studier har publicerats i högt ansedda tidskrifter, inklusive en tidigare studie med 58 000 män som publicerades i The Lancet Oncology 2015 1.

Baserat på robusta peer-reviewed kliniska data har ledande nordiska vårdgivare ersatt PSA med Stockholm3. Region Värmland i Sverige har infört organiserad prostatacancertestning med hjälp av Stockholm3 för män i åldersgruppen 50-75 år, som får ta del av ett mer exakt test med ökad känslighet och specificitet. Vårdgivare kan samtidigt minska de direkta kostnaderna med 17 till 28 procent (1).

Referens: 1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024. CA Cancer J Clin. 2024 Jan-Feb; 74(1):12-49. doi: 10.3322/caac.21820. Epub 2024 Jan 17. PMID: 38230766.

Länk till SEPTA stuiden: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/230554

Källa: A3P Biomedical.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser