den 15 december 2023

Avhandling om hur uggla kan rädda hörsel på människa prisas

Springer foto.

Anton Rönnblom disputerade 2022 på en avhandling om bland annat hur ben från hornuggla kan stå modell för att utveckla proteser till hörselskadade. Den får nu pris som bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, Anton belönas med ett stipendium.

Anton Rönnblom

Överläkare. Foto: Privat.

– Jag blev överraskad och väldigt glad över priset. Otroligt hedrande att väljas ut bland så många fantastiska arbeten, säger Anton Rönnblom som är anknuten till Institutionen för klinisk vetenskap och annars jobbar som överläkare vid öron-näsa-hals-kliniken på Sunderby sjukhus i Luleå.

Priset är Warfvinges resestipendium à 50 000 kronor som enligt statuterna ska tilldelas författaren till den värdefullaste avhandlingen under en treårsperiod.

– En enhällig bedömarkommitté ansåg att Rönnbloms avhandling omfattar en kliniskt relevant och mycket intressant frågeställning, samt att den genomförda forskningen håller hög kvalitet, säger Kristina Lejon, prodekan vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet och ordförande i priskommittén.

Anton Rönnbloms avhandling, som dessutom har varit den mest nedladdade avhandlingen vid Umeå universitet, handlar bland annat om att skapa en protes i örat som har kontakt med både trumhinnan och skaftet på det yttersta hörselbenet, det som kallas hammaren. Det ger bättre ljudkvalitet än proteser som bara har kontakt med trumhinnan.

Problemet är att hitta en protesform som har rätt balans mellan stabilitet och förmåga att vidarebefordra ljud. Och en sådan form fann man hos just hornugglan. Ugglor behöver ha mycket bra hörsel för att kunna höra ljudet från bytesdjur. Nu innebär inte detta att vården ska börja jaga ugglor för att transplantera hörselben, utan det handlar om att använda hornugglans hörselben som förebild när man skapar konstgjorda proteser. Det arbetet har fortsatt efter avhandlingen.

– Vi använder för närvarande tekniker från avhandlingen i vad som förhoppningsvis blir tre artiklar som handlar om hur man optimerar röntgenundersökningar av mellanörat. Det är så små strukturer i ett känsligt område varför man vill ha så bra bilder som möjligt med så liten stråldos mot hjärnan, säger Anton Rönnblom.

Om stipendiet
Medicine doktor Lars Warfvinge överlämnade 1986 ett antal aktier som skall utgöra en fond vid Medicinska fakulteten kallad Warfvinges resestipendium. Stipendiet, som inte kan sökas, ska av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet tilldelas författaren av den värdefullaste gradualavhandlingen under en treårsperiod. Stipendiet kan bland annat användas för finansiering av resor till vetenskapliga möten.

Stipendiet kommer att delas ut vid en ceremoni i Luleå i januari 2024.

Källa: Umeå universitet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser