den 25 augusti 2021

Aorta blir nytt Centre of Excellence på Akademiska

I angiohybridoperationssalen på Akademiska genomförs komplex aortakirurgi. Patientens kärl kan genomlysas med kraftig röntgen under operationen. Anders Wanhainen, chef på kärlkirurgen, är huvudansvarig för det nya centret. Fotograf: Staffan Claesson.

Akademiska startar ett nytt Centre of Excellence inom aorta. Målgruppen är patienter med svåra, komplexa sjukdomar och tillstånd i stora kroppspulsådern såsom pulsåderbråck och aortadissektion. Här kan patienter från sjukvårdsregion Mellansverige, men också övriga landet och internationellt erbjudas multidisciplinär bedömning och den absoluta senaste behandlingen.

Anders Wanhainen

Överläkare och professor i kärlkirurgi. Foto: Staffan Claesson.

- Fördelen med ett Centre of Excellence är att en samlad expertis kan erbjuda den bästa och mest avancerade bedömningen och behandlingen som finns att tillgå. Tillgången till toppmoderna operationssalar och utrustning samt ett stort patientunderlag ger oss dessutom unika möjligheter att bedriva metodutveckling och forskning. I och med centret får vi ett tydligt mandat att fortsätta och expandera våra forsknings- och utvecklingsprojekt både nationellt och internationellt, säger Anders Wanhainen, överläkare och professor i kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, huvudansvarig för det nya centret.

Utmärkande för ett Centre of Excellence är att verksamheten är kliniskt och vetenskapligt ledande nationellt och internationellt, med såväl bredd som spjutspetskompetens inom området. Akademiska sjukhuset har sedan tidigare Centres of Excellence inom neurotrauma, neuroendokrina tumörer, inflammationer och typ 1-diabetes.

Enligt Anders Wanhainen har Akademiska sjukhuset metodiskt byggt upp ett flertal välfungerande nätverk av experter för multidisciplinär bedömning och handläggning av komplexa aortasjukdomar de senaste åren. Samtidigt har sjukhuset gjort flera strategiska satsningar på avancerade operationssalar och utrustning som bidragit till att man kunnat bygga upp en unik erfarenhet av dessa ovanliga och komplexa sjukdomar.    

- Inom aortasjukdomar har det skett en dramatisk utveckling det senaste decenniet, där vidareutvecklingen av den endovaskulära teknologin varit mest avgörande. Idag kan vi på ett helt nytt sätt behandla mycket komplexa tillstånd från hjärtat till buken. Det multidisciplinära arbetssättet har också varit centralt för att kunna ge en skräddarsydd behandling som kräver olika kompetenser, säger Anders Wanhainen.

- Införandet av screening för pulsåderbråck och utvecklingen av avancerade metoder inom medicinsk bildbehandling har gett oss nya möjligheter att hitta sjukdomen i tid och monitorera behandlingsindikation och behandlingsutfall, avrundar han.

Fakta:

Aorta – nytt centre of excellence på Akademiska sjukhuset

 • Tillhör organisatoriskt kärlkirurgiska sektionen inom verksamhetsområde kirurgi.
 • Samverkande enheter: kärlkirurgi, thoraxkirurgi, angiologi och internmedicin, kardiologi, klinisk genetik, infektion, radiologi, och anestesi- och intensivvård.  
 • Erbjuder avancerad multidisciplinär bedömning och avancerad behandling av komplex aortasjukdom, det vill säga sjukdomar och tillstånd som berör stora kroppspulsådern:
  - Pulsåderbråck (aortaaneurysm) som kan finnas i magen, i bröstkorgen eller på båda ställena.
  - Aortadissektion, en bristning på kärlväggens inre lager, ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling där cirkulationen i tarmarna eller njurarna kan påverkas.
  - Aortainfektioner
  - Aortamanifestationer associerade med ärftliga bindvävssjukdomar, såsom Marfan syndrom, Loey-Dietz syndrom och Vaskulär Ehlers-Danlos sjukdom (vEDS).

 Källa: Akademiska sjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser