den 7 februari 2019

Antalet hjärtinfarkter ökar vid kyligt väder

En aktiv livsstil minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Foto: Hjärt-Lungfonden Marie Ullnert .

Svensk forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar en tydlig ökning av antalet hjärtinfarkter vid kallt väder. Studien omfattar samtliga 274 000 hjärtinfarkter som inträffade i Sverige mellan 1998 och 2013. Nu behövs ytterligare forskning för att ta reda på orsaken.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

– Vår forskning visar en klar relation mellan risk för hjärtinfarkt och dagar med låg temperatur. Vi behöver forska mer om vad det här beror på. En möjlig förklaring är att det skapas ett större motstånd i hjärtat när blodkärlen i huden drar sig samman vid kyla, säger David Erlinge, överläkare och professor i kardiologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Studien har kopplat samman data om 274 000 hjärtinfarkter i Sverige från kvalitetsregistret Swedeheart med väderdata från SMHI. Resultaten visar en koppling mellan risk för hjärtinfarkt och dagar med kall temperatur, lågt lufttryck, hög vindhastighet och få soltimmar. Kopplingen var tydligast för temperaturen.  Antalet hjärtinfarkter ökade med 14 procent vid 0 grader jämfört med plus 20 grader.

– Tack vare forskningen har dödligheten i hjärtinfarkt halverats på tio år, men fortfarande dör cirka 6 000 svenskar i hjärtinfarkt varje år. Upptäckter som den här lägger grunden för fortsatt forskning och fler räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En aktiv livsstil minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och forskarna bakom studien vill inte dra slutsatsen att man ska sitta inne när det är dåligt väder. Däremot tyder resultaten enligt forskarna på att personer med hög risk för hjärtinfarkt bör klä sig ordentligt och eventuellt undvika ansträngning utomhus vid låga temperaturer.

Hjärt-Lungfonden stödjer löpande flera hundra forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus och får varje år ansökningar från forskare för 1,5 – 2 miljarder. 2018 års insamlingsarbete gav ett nytt rekordbelopp till forskning om hjärta, kärl och lungor: 351 miljoner kronor. 

Fakta: Fem vanliga symptom vid hjärtinfarkt* (Källa: Hjärt-Lungfonden)

1. Tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet.
2. Smärta som strålar ut i armar, hals, nacke, käkar, mage eller rygg.
3. Stark trötthet och orkeslöshet.
4. Illamående, kallsvett och yrsel.
5. Andnöd och ångest.
*Symptomen vid hjärtinfarkt kan vara väldigt olika hos olika individer, inte minst mellan män och kvinnor. Ovanstående symptom är dock de allra vanligaste.

Fakta om hjärtinfarkt (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Hjärtinfarkt är: När en blodpropp bildas i något av hjärtats kranskärl och orsakar akut syrebrist i hjärtat.
Drabbade och döda: Sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Under 2017 drabbades cirka 25 300 svenskar av hjärtinfarkt, varav 5 884 personer dog.

Behandling: Akut ballongvidgning (PCI) är den vanligaste metoden vid akutbehandling av hjärtinfarkt. Propplösande medicin (trombolys) förekommer också.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Läs mer om studien: 
Association of Weather With Day-to-Day Incidence of Myocardial Infarction – a SWEDEHEART Nationwide Observational Study, JAMA Cardiology

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser