den 20 februari 2018

Allt fler gravida snusar – kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd

Barnkardiolog Thomas Higgins vid Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund undersöker Ludwig, 2 månader, med den nya 3D-ultraljudsmaskinen från Hjärt-Lungfonden. Foto: Martin Magntorn

Andelen kvinnor som snusar i slutet av graviditeten har mer än fördubblats på ett decennium, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Samtidigt visar en forskningsstudie, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport, att snusningen kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd.

Det är glädjande att antalet kvinnor som röker under graviditeten minskar, men olyckligt om snus uppfattas som ett ofarligt alternativ

– Vår studie visar att snusning påverkar barnets hjärta på ett sätt som är förknippat med ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Det gäller även snusning tidigt under graviditeten, vilket understryker vikten av att blivande mammor avstår helt från nikotinprodukter – helst redan innan de blir gravida, säger Felicia Nordenstam, biträdande överläkare vid Barnhjärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige. Nu visar ny statistik från Socialstyrelsen att allt fler kvinnor fortsätter att snusa under hela graviditeten. Under en tioårsperiod, 2007–2016, har antalet kvinnor som snusar i graviditetsvecka 30–32 ökat från 311 till 770, vilket innebär mer än en fördubbling.

Samtidigt visar en studie vid Karolinska Institutet att barn till kvinnor som snusat under graviditeten får förändrad hjärtfrekvensvariabilitet – en förändring som även förekommit hos barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd. EKG-undersökningar visar en signifikant skillnad mellan barn till snusande och rökande mödrar jämfört med kontrollgruppen, en skillnad som förklaras av nikotinexponering.

Det är glädjande att antalet kvinnor som röker under graviditeten minskar, men olyckligt om snus uppfattas som ett ofarligt alternativ. Nu hoppas vi att Felicia Nordenstams forskning kan bidra till att vända den negativa trenden med snusning under graviditeten, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nästa steg för forskarna blir att följa barngruppen under förskoleåren, för att undersöka hur mödrarnas snusande påverkar faktorer som blodtryck och hjärthälsa längre upp i åldrarna.

Hjärt-Lungfonden anser att det behövs starkare reglering av tobaksprodukter för att minska nyrekryteringen av unga tobaksanvändare, samt att vården bör bli bättre på att hjälpa kvinnor att inte snusa under graviditeten. Hjärt-Lungfonden arbetar för att förbättra möjligheten att förebygga, upptäcka och åtgärda hjärtfel och hjärtsjukdom hos barn, så att fler ska få möjlighet till ett bra liv.   

Källa: Hjärt-Lungfonden

Fakta om studien:
- Prenatal Exposure to Snus Alters Heart Rate Variability in the Infant

Fakta: Om hjärtsjukdom hos barn och unga 2018 (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- I Sverige föds cirka 1 000 barn per år med hjärtfel – vanligen hjärtmuskelsjukdom, missbildning eller hjärtrytmrubbning. Cirka 50 av barnen dör innan de har nått vuxen ålder.
- På 1960-talet var överlevnaden för barn med hjärtfel cirka 60 procent – i dag överlever mer än 95 procent av barnen. En av anledningarna är att forskningen bidragit till mer förfinade operationsmetoder samt till nya sätt att upptäcka hjärtfel redan på fosterstadiet.
- Ungefär 16 000 barn i Sverige lever med en hjärtdiagnos. Ytterligare cirka 40 000 vuxna lever med ett medfött hjärtfel.
- Forskningens utmaningar är bland annat att hitta nya behandlingsmetoder och att öka kunskapen om varför vissa barn drabbas av hjärtfel och andra inte.
- Hjärt-Lungfonden arbetar för att alla allvarliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid, så att hjärtsjuka barn får ett bra liv både som barn och vuxna.

Fakta: Om graviditet och tobaksvanor
(Källa: Socialstyrelsen)
- Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige.
- Under en tioårsperiod, 2007–2016, har antalet kvinnor som röker i graviditetsvecka 30–32 minskat från 5 053 till 3 874 personer.
- Under samma tidsperiod har antalet kvinnor som snusar i graviditetsvecka 30–32 ökat från 311 till 770 personer. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser