den 22 december 2020

Akademiska först med byte av mekanisk klaffprotes på slående hjärta

Teamet på thoraxkirurgen som genomfört hjärtoperationen; från vänster Vilyam Melki, Xiao Min Johansson, Marco Montibello och Camilla Sandström tillsammans med patienten (sittande).

Byte av hjärtklaffar är ofta grannlaga på sköra patienter. Nu har kirurger inom thoraxkirurgi på Akademiska sjukhuset lyckats utföra ett byte av en mekanisk klaffprotes utan att stanna hjärtat, en så kallad TAVI-hybrid-operation. Det är det första kända fallet någonsin där ett sådant klaffbyte genomförts.

Det är en stor fördel för sköra patienter att kunna utföra ett klaffbyte utan att behöva stanna hjärtat. På så sätt kan risken för hjärtsvikt och lång intensivvård efter operationen minimeras vilket är positivt för de mest utsatta patienterna, säger VilyamMelki, sektionschef för thoraxkirurgi.
Hjärtklaffsjukdom kan numera behandlas framgångsrikt med insättande av klaffproteser. Dessa har i sin tur begränsad livslängd och kan behöva bytas ut, vilket kräver en ny hjärtoperation. I många fall är denna andra operation mer riskfylld än den ursprungliga. När det rör sig om sköra patienter kan riskerna med en ny operation vara så höga att man avstår.

TAVI-teknikerna har möjliggjort 
Under de senaste åren har metoderna för att sätta in klaffar via ledare (katetrar) i ljumskens blodkärl utvecklats snabbt, så kallad TAVI. De nya TAVI-teknikerna har möjliggjort för klaffproteser att ersättas på ett mer skonsamt sätt än tidigare, vilket inneburit större möjligheter för sköra patienter att få en ny klaffprotes. Hittills har den nya teknologin dock varit reserverad för biologiska proteser, medan mekaniska proteser som behöver bytas krävt konventionell öppen kirurgi.
Nu har thoraxkirurgerna på Akademiska i det första kända fallet någonsin kunnat ersätta en mekanisk klaffprotes hos en skör patient med hjärtsvikt genom att kombinera den nya klaffteknologin med konventionell öppen hjärtkirurgi i en så kallad TAVI-hybrid-operation.
Operationen utfördes i narkos med hjälp av hjärtlungmaskin. Därefter kunde en protes av den typ som sätts in via ljumsken placeras inuti den gamla klaffen. Åtgärden återställde genast normal funktion i klaffen och patienten mådde efter operationen väl.

Normalt sett kräver ett klaffbyte av den här typen avstängning av hjärtat under minst en timme, men i det här fallet kunde de rörliga metalldelarna i klaffprotesen tas bort med hjärtat fortfarande slående, säger överläkare Anders Jönsson, som utförde operationen tillsammans med Vilyam Melki och thoraxkirurg Marco Montibello.

Källa: Akademiska sjukhuset

På Akademiska sjukhuset opereras patienter från Uppsala och övriga region Mellansverige. Totalt utförs drygt 800 hjärtoperationer per år. Cirka 200 av dessa är så kallade TAVI-ingrepp och utförs i samarbete med kardiologin på Akademiska sjukhuset.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser