den 2 maj 2019

1,59 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården, vården som ges tidigt födda barn. Foto: Canstock, arkiv.

Regeringen har beslutat att betala ut totalt 1,59 miljarder kronor till landstingen för ökad tillgänglighet inom mödra- och förlossningsvården samt insatser för kvinnors hälsa under 2019. Medlen betalas ut genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Alla blivande föräldrar ska kunna känna att de får en trygg och säker vård både under och efter graviditet och förlossning. Vi ska också stärka vård och behandling av sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor, exempelvis endometrios. Satsningen på nästan 1,6 miljarder kronor kommer att göra stor skillnad för förlossningsvården och kvinnors hälsa i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

För att möta problem och brister i förlossningsvården har regeringen utökat och förlängt (budgetproposition 2018) sin befintliga satsning med en miljard kronor årligen fram till 2022. Tillskottet är utöver den nuvarande satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa som uppgår till 400 miljoner kronor årligen fram till 2019. Under 2019 satsas totalt 1,59 miljarder kronor.

Fokus i regeringens satsning är att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom förlossningsvården samt att förbättra arbetsmiljön. I paketet ingår även en förstärkning av insatser i primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden. Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården, vården som ges tidigt födda barn.

Medlen betalas ut till landstingen mot bakgrund av överenskommelser mellan regeringen och Sverige Kommuner och Landsting (SKL). Landstingen får använda medel för de insatser som de bedömer ger störst nytta inom satsningens område, med särskilt fokus på bemanning.

Under 2018 ledde satsningen på förlossningsvården bland annat till ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar SKL:s rapport om regionernas redovisningar som lämnades till regeringen tidigare i år.

Regeringens satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa

Regeringen startade 2015 en satsning på att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt. Området förstärktes med 200 miljoner kronor under 2015 och därefter med 400 miljoner kronor årligen under perioden 2016–2019. I vårändringspropositionen 2017 tillfördes en tillfällig förstärkning med 500 miljoner kronor som betalades ut 2017 och 2018. Genom budgetpropositionen 2018 förstärktes och förlängdes satsningen med en miljard årligen t.o.m. 2022 samt utökades till att omfatta neonatalvården.

Regeringen satsar 130 miljoner kronor per år på kvinnors hälsa med fokus på primärvården, mellan 2016–2019. Syftet är att stärka insatser i primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden.

Förutom de medel som betalas ut till landstingen och SKL i enlighet med överenskommelser med SKL om mål och insatser i landstingen, avsätter regeringen medel för uppdrag till relevanta myndigheter på området.

Källa: Socialdepartementet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser