den 15 januari 2024

Ny bok: Martina Nelson vägleder anhöriga till personer med psykisk ohälsa i boken Vem hjälper den som hjälper?


Att leva nära någon som mår dåligt och som inte får livet att fungera är smärtsamt. Ungefär var fjärde svensk lider någon gång i livet av psykisk ohälsa vilket innebär många anhöriga. Mycket fokus läggs på den som mår dåligt, och de anhöriga är inte sällan en bortglömd grupp. Boken Vem hjälper den som hjälper? av psykolog Martina Nelson är skriven för att ge stöd, insikter och strategier, för minska oro och stress för alla de som står bredvid.

Martina Nelson

Leg. psykolog. Foto: Caroline Andersson Renaud.

!!!

Bonnier Fakta.

Som anhörig till exempelvis personer med ångest, depression, bipolär sjukdom, beroendeproblem, autism och adhd är det inte lätt att veta hur man ska hantera all oro, maktlöshet och frustration. Det är vanligt att all vaken tid går till tankar om hur den närstående med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriskt tillstånd (npf) mår, vad de gör, om man har gjort tillräckligt, om det hade varit bättre att göra på något annat sätt osv. Inte sällan går det så långt att anhöriga själva utvecklar någon form av psykisk ohälsa. Det är inte heller lätt att veta vart eller till vem man ska vända sig till för att få hjälp.

– Jag skrev den här boken eftersom jag träffar ett stort antal anhöriga i mitt arbete som psykolog och vet att det är många som upplever det som även jag har upplevt. Jag har också varit anhörig de senaste åren. Anhöriga är en grupp som samhället har fokuserat på för lite, men som samtidigt är en sådan avgörande resurs både till de drabbade men även till sjukvården. Många ställer sig frågan om det är möjligt att själv må bra om ens förälder, syskon, barn eller partner mår dåligt. Som anhörig är det lätt att ta på sig andras smärta och lägga allt ansvar på sig själv. Men den som är anhörig behöver också få utrymme att hantera sina känslor och reaktioner, säger Martina Nelson.

Anhöriga beskriver ofta snarlika känslor och upplevelser även om deras närstående lider av olika former av psykisk ohälsa och/eller npf. I den här boken varvas aktuell forskning med strategier för att minska stress, oro och hantera känslor av skuld och skam.

– I ett anhörigskap är det lätt att glömma bort sig själv, men ska du orka ta hand om någon annan behöver du ta hand om dig själv. Det är lättare sagt än gjort. Det behövs mer forskning när det gäller anhöriga och deras behov för att på så sätt kunna utveckla effektiva insatser och stöd, säger Martina Nelson.

Martina Nelson är leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och har under många år arbetat med barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa av olika slag. Hon har tidigare skrivit två böcker. Vidare sprider hon kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatri genom föreläsningar och medverkan i radio och tv.

Förlag: Bonnier Fakta. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser