den 19 september 2023

Ny bok: Koden till tonårshjärnan av Lena Skogholm

Omslag: Foto: Sara Appelgren.

Författaren, föreläsaren och beteendevetaren Lena Skogholm har givit ut flera storsäljande böcker, och är nu aktuell med Koden till tonårshjärnan – konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog (The Book Affair). Det är en vetenskapligt underbyggd, pedagogiskt och samtidigt lättsamt skriven bok med många målande exempel. Den innehåller den senaste forskningen om tonårshjärnan och hur vi kan samarbeta med den.

Lena Skogholm

Författare. Foto: Sara Appelgren.

Koden till tonårshjärnan vänder sig till föräldrar, anhöriga, lärare och andra vuxna i ungdomars närhet och ger en ökad förståelse och redskap för att möta ungdomar och göra tonårstiden mindre krånglig.

– Hjärnan förändras drastiskt under tonåren och det är ju inget som tonåringen själv har bett om utan som de snarare drabbas av. Det som sker är utmejslat av evolutionen under tusentals och åter tusentals år, för att tonåringen och mänskligheten ska ha bästa chans till överlevnad, säger Lena Skogholm.  Enligt forskning pågår utvecklingen av hjärnan tills den är ca 25–27 år, och det är viktigt att känna till att  utvecklingen inte är klar bara för att ungdomen fyller 18 år och är myndig. 

– I boken ger jag en mängd konkreta verktyg, tips och råd för att kunna samarbeta med tonårshjärnans förutsättningar. Det underlättar livet både för dig och tonåringen, er relation blir bättre och er dialog  smidigare, säger Lena Skogholm. Insikter om tonårshjärnan ger bokstavligen inside information om det  som sker under tonårstiden. Med kunskap har vi också en bättre möjlighet att stärka ungdomen så att hen  kan ta sig igenom de prövningar som uppstår på livets stig. Eftersom hjärnan är särskilt formbar under  tonåren har vi som möter ungdomar stor möjlighet att påverka och kan göra en avsevärd skillnad. Psykisk ohälsa är alltför utbredd bland unga. Att samarbeta med tonårshjärnan, inte slita på den i onödan, utan stärka den – är därför en viktig utgångspunkt.

Några av de konkreta tips som finns med i boken handlar om att du får insikter om tonårshjärnans tre medvetandelager och hur du kan nå varje del. Du får lära känna tonåringens ”grådaskhjärna” och ”solskenshjärna”, hur de har inflytande över den psykiska hälsan och hur vi konkret kan påverka dem. Hur  du kan stödja ungdomen att bygga sin egen identitet med ett starkt inre jag. Hur du kan tala med tonåringen om grupptryck, skolarbete, alkohol och droger, skärmar och sociala medier, datorspel, relationer, samtycke och sex, hygien, sömn samt psykisk ohälsa. Du får även tips kring hur du kan agera i mer explosiva situationer.

Lena Skogholm har som beteendevetare och pedagog de senaste 20 åren specialiserat sig på hur vi kan ha  praktisk nytta av hjärnforskning i vardagen. Med mångårig erfarenhet av att möta tonåringar både i  arbetet och privat, kombinerat med stora insikter i tonårshjärnan, har Lena den pedagogiska förmågan att omvandla avancerad hjärnforskning till en bruksanvisning i fickformat för tonåringar. Hon har samarbeten med handledare för ungdomar, skolpersonal och socialtjänst.  

Lena Skogholm är författaren bakom succéböckerna Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv och Livskoden enligt hjärnan som tillsammans har sålts i över 85 000 exemplar. År 2021 vann Lena Stora Talarpriset. Som föreläsare är hon väl anlitad och har med sina gedigna kunskaper och smittande energi inspirerat tiotusentals människor.

Boken utkommer 7 november.

Förlag: THE BOOK AFFAIR.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser