den 9 februari 2024

Ny bok drar lärdomar om beredskap av pandemin

Att trolla med knäna. Förlag: Arena Idé.

Det var personalens förmåga till anpassning som räddade oss i början av covidpandemin. Det är slutsatsen i boken Att trolla med knäna som släpps av tankesmedjan Arena Idé. Boken är skriven av Josef Pallas, Elena Raviola och Barbara Czarniawska och berättar om några av de yrkesgrupper som stod längst fram när hela samhället förväntades ställa om. Nu hoppas författarna att boken kan vara vägledande i arbetet med Sveriges krisberedskap.

Josef Pallas

Professor i företagsekonomi.

Det vore oansvarigt att inte ta tillvara på de slutsatser välfärden drog av pandemin, nu när Sverige ska rusta inför nya kriser säger Josef Pallas, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet, och en av författarna till boken.

– I arbetet för att stärka den offentliga beredskapen behöver vi sätta in åtgärder för att lösa de strukturella problem som utgjorde hinder för välfärdspersonalen under covid, men också kika på vad som faktiskt fungerade riktigt bra och stärka det.

Att trolla med knäna handlar om hur personalen inom den offentliga välfärdssektorn trollade med knäna och såg till att myndigheter och kommuner kunde fortsätta leverera välfärd trots underfinansiering, underbemanning och ett exceptionellt läge.

Boken lyfter exempel på läkare som förvandlade sammanträdesrum till intensivvårdsavdelningar på några dagar, lärare som fick utvidga kontakten med föräldrar till barn med sämre socioekonomiska förhållanden för att säkerställa jämlik undervisning när denna skulle ske på distans, bibliotekarier som hittade nya kreativa sätt att låna ut böcker genom bokkassar och om hur personalen på äldreboenden blev ”vår tids MacGyvers” med plastfolie och silvertejp istället för den saknade skyddsutrustningen.

Om boken: Boken bygger på dagböcker, observationer och intervjuer med människor som representerar dryg 30 olika välfärdsyrken och professioner. Författarna beskriver och analyserar hur det dagliga arbetet gick till i Sverige; ett land som i internationella jämförelser ansågs vara ett undantag i hur pandemin skulle bemötas.

Om tankesmedjan Arena Idé: Arena Idé är en progressiv och partipolitiskt obunden tankesmedja. Tankesmedjans fokus ligger på arbetsmarknaden, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Arena Idé ger ut rapporter och böcker, producerar poddar samt ordnar seminarier och samtal. Arena Idé genomför egna utredningar och analyser, men samarbetar också med forskare, utredare och andra skribenter. Arbetet finansieras av fackföreningsrörelsen. Arena Idé är en del av den ideella föreningen Arenagruppen.

Att trolla med knäna presenteras på ett seminarium tisdag den 13 februari. Läs mer.

Förlag: Arena Idé. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser