den 10 augusti 2023

Dumhetsbekämpning Fungerande verksamhet och meningsfullt arbete


Mats Alvesson har med sina avslöjande diagnoser av kulturen på svenska myndigheter och företag blivit den svenska organisationsforskningens sanningssägare. Hans analyser av hur dåliga vanor och rutiner i en organisation tenderar att gå över i ren dumhet är fascinerande träffsäkra.

Mats Alvesson

Organisationsforskare och professor.

Stella Cizinsky

Överläkare Kardiologi.

I sin nya bok Dumhetsbekämpning – som han skrivit tillsammans med läkaren och verksamhetschefen Stella Cizinsky – ges läsaren en komplett guide över hur våra myndigheter, organisationer och företag kan göra för att undvika de värsta fallgroparna. Stella Cizinsky är överläkare i kardiologi och verksamhetschef på hjärt- och lungkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Hon har gjort sig bemärkt som en högljudd kritiker av den svenska sjukvårdens byråkrati och förpappring. Tillsammans med Mats Alvesson har hon tidigare skrivit boken Organisation och ledning i sjukvård som på ett kritiskt sätt granskar vårdens tillkortakommanden.

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid Lunds universitet. Han är en av Sveriges mest internationellt citerade samhällsvetare och har skrivit ett 30-tal böcker. 2012 myntade han det numera bevingade begreppet “funktionell dumhet” som syftar på benägenheten att endast tänka inom en (alltför) smal tankerymd.

Han är ofta efterfrågad i samhällsdebatten och har tidigare publicerat bl. a. 

Extra allt (Fri Tanke 2019), Dumhetsparadoxen (med André Spicér, Fri Tanke 2018) och Tomhetens triumf (Atlas 2006).

Dumhetsbekämpning utkommer augusti 2023.

Förlag: fri tanke

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser