den 31 mars 2023

Dödsorsak okänd


I sin bok undersöker författaren den epidemi av plötsliga dödsfall i den vanligtvis mest friska delen av befolkningen som inleddes 2021. En epidemi som fortfarande pågår och inte fått någon tillfredsställande förklaring.

För två år sedan fick Edward Dowd ett intryck av att ovanligt många unga och friska människor dog plötsligt. Han bestämde sig då för att undersöka bak­grunden till detta fenomen. Resultatet blev boken Dödsorsak okänd: Epidemin av plötsliga dödsfall 2021–2022. 

Två av Dowds slutsatser är:
Den trend av stor överdödlighet som inleddes 2021 bland den normalt sett mest friska delen av befolkningen saknar historiskt motstycke. Den ökning av antal personer med så allvarliga funktionsnedsättningar att de inte längre kunde arbeta som skedde 2021–2022 saknar också motstycke. 
Boken tar sin utgångspunkt i USA men behandlar även andra länder där samma trend förekommer.

"Sjuttonårig fotbollsspelare dog under match 
Nioårig pojke dör oväntat i sömnen
Sångare dör efter kollaps på scenen 
Pilot dör plötsligt efter takeoff
Boxare dör i hjärtattack under match"

För två år sedan fick marknadsanalytikern Edward Dowd ett intryck av att det var ovanligt många till synes unga och friska människor som dog plötsligt. Många fler än vad han kunde erinra sig från tidigare år. Medier rapporte­rade om barn som dog i sömnen, ung­domar som fick hjärtattacker, artister som kollap­sade på scenen och topp­­tränade idrottsutövare som föll ihop under träningar och matcher. Ofta utan att någon döds­orsak angavs efteråt.

Vad är då orsaken till dessa stora ökningar av antalet dödsfall och funk­tions­ned­­­sätt­ningar? Är det covid, självmord, narkotikaöverdoser eller upp­skjutna sjuk­doms­­dia­gno­ser? Författaren ger flera argument till varför så inte är fallet.

Förlag Karneval Förlag


1 Kommentarer

Lena Selander

den 5 oktober 2023

Tycker det är beklämmande att vissa personer skyller på vaccin. Finns säkert förklaringar till varför dödsfallen inföll.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser