den 20 mars 2023

Det snurrar! – Sveriges första bok om yrsel utkommer i april


Uppskattningsvis var femte vuxen kommer årligen att drabbas av yrsel och en stor mängd drabbade söker vård. Trots detta är det både svårt att få en diagnos och inte minst rätt hjälp. Läkarna Christian Geisler och Mikael Karlberg har i många år arbetat med yrsel- och balansrubbningar och nu har de samlat sina kunskaper i den första populärvetenskapliga boken att ges ut i Sverige om yrsel och balanssjukdomar. Det snurrar! utkommer 25 april.

Kristallsjuka, migrän- eller blodtrycksrelaterad yrsel, åksjuka … detta är enbart ett fåtal namn på vanliga åkommor. Men yrsel är ett symtom – inte en sjukdom. En mängd sjukdomar och störningar kan ligga till grund, och dessutom är upplevelsen unik och personlig, omöjlig att mäta med instrument eller blodprov. I Det snurrar! vill författarna hjälpa patienten att återfå kontrollen över yrseln och balansförmågan med råd kring självhjälp, förberedelse inför ett vårdmöte, manövrar för att råda bot på den vanligaste typen av kristallsjuka och är primärt tänkt för den som lider av yrsel men kan även användas som ett lättläst insteg i neurootologi för yrselintresserade vårdgivare.

”Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar är komplicerat av många olika skäl. Hos de flesta patienter undersöks inte ens balanssinnet, många får ingen eller fel diagnos och faller mellan stolarna eftersom de lider av flera olika yrselorsaker. Vår bok är tänkt att vara till hjälp för en yrseldrabbad att själv kunna bygga upp sin kunskapsbank och vara en del av lösningen, och även en guide till vårdgivare som vill veta mer om balansrubbningsproblematik,” säger Christan Geisler.

Christian Geisler är läkare och har arbetat sedan 25 år mot inriktningen yrsel-, balans- och hörselrubbningar på Karolinska sjukhuset och Sabbatsbergs sjukhus och har forskat om bland annat akuta yrseltillstånd. Idag återfinns han på Yrselcenter Stockholm. Intresset för balansrubbningar och sjösjuka grundades på 90-talet under en period som skeppsläkare på världshaven.

Mikael Karlberg är läkare och docent och har sedan slutet av 80-talet fokuserat på diagnostik och behandling av yrselsjukdomar. Han arbetar på ÖNH-kliniken i Lund samt på Yrselcenter Skåne och är sedan många år flitigt anlitad expert i media där han bland annat har setts i program som Fråga Doktorn.

Källa: Bazar Förlag


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser