den 3 november 2023

Bokrecension: ”Världsberömda läkemedel – guldåren i svensk läkemedelsindustri”


Den svenska läkemedelsarsenalen genomgick en dramatisk uppgradering under det sena 1900-talet. En rad framgångsrika svenska läkemedelsföretag utvecklade under dessa ”guldår” ett 10-tal banbrytande läkemedel och lade grunden till en kraftig utlandsexpansion.

Här får vi en unik blick bakom kulisserna tack vare bokens målsättning att låta människorna bakom framgångarna berätta själva om sina erfarenheter och insatser. I inte mindre än 31 kapitel får vi möta arbetet inom FoU, tillverkning, kvalitet och marknadsföring.

Kompetenserna är varierande. Från läkare, veterinärer och kemister till apotekare. Det är emellertid slående hur mycket uthållighet och engagemang som alla bidragit med för att nå målet – ett nytt och bättre läkemedel.

Men även motgångar och bakslag har sin plats i boken. Stig Agurell berättar historien om Zelmid, världens första SSRI-preparat, som Astra fick dra in från marknaden pga biverkningar. ”Det var som att förlora ett barn”.

Som exempel på de innovativa läkemedel som utvecklades under ”guldåren” kan nämnas följande som fortfarande är viktiga inom sina respektive terapiområden: Losec, Healon, Turbohaler, Genotropin och Nicorette.

Den här boken är en guldgruva av information för den som är intresserad av läkemedelshistoria och läkemedelsforskning. Fem matnyttiga appendix listar dessutom alla källor och namn på en lång rad svenska läkemedel och företag mm, mm.

Ett stort tack till redaktörerna som räddat alla dessa personliga minnen och lyft fram historier som annars brukar försvinna när företag läggs ner, säljs av, eller fusionerar!

Redaktörer: Anders Cronlund och Ola Flink.

Förlag: Apotekarsocieteten 286 sidor.

 

Jan G Bruhn

Professor Emeritus i Farmakognosi. farm dr. Foto Privat


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser