den 3 februari 2023

Barnmorska lyfter fram livmoderns betydelse för mänskligheten


Vi har alla börjat våra liv inuti en – men hur mycket vet vi egentligen om den, livmodern? Trots att livmodern är det organ ur vilket allt mänskligt liv utgår från, har forskningen om den ofta åsidosatts, för att den bara bärs av kvinnor. Barnmorskan och författaren Leah Hazard sammanför medicinsk historia, vetenskapliga upptäckter och journalistiskt grävande i den nya boken Livmodern, för att få veta mer om kroppens mest mirakulösa och omtvistade organ.

– Det jag lärt mig medan jag skrivit denna bok har inte alltid varit särskilt lätt eller behagligt att smälta. Ibland är det lättare att inte se, inte veta. Att kartlägga kroppen kan leda till obehag lika mycket som det ger kraft och kunskap – medvetenhet skapar frågor med obekväma svar. Jag hoppas att boken ska uppmuntra till att utöka ens kunskap, sprida den, ifrågasätta den och integrera den i en ny och mer spännande helhet; en helhet som genuint och respektfullt speglar de olika årstiderna i våra liv, säger Leah Hazard.

Livmodern är lika stor som en knuten näve och formen liknar en glödlampas och vi har alla börjat våra liv inuti en. Med värme och humor lyfter Leah Hazard i boken frågor som: Utgörs ”det fertila fönstret” endast av några dagar i menscykelns mitt? Finns det en koppling mellan livmodern och hjärnan? Varför tar det så lång tid att diagnosticera endometrios? Måste vi verkligen menstruera?

Läsaren får möta människorna som har format vårt förhållande till livmodern: läkare och doulor, yoniångare, lagstiftare och banbrytande forskare. Resultatet är en skarp genomgång av de kulturella fördomar och antaganden som har hindrat vår förståelse för livmodern under århundraden.

Livmodern i vila kanske i själva verket aldrig vilar. Till och med under livets första timmar är den full av hormonell aktivitet innan den opåkallat ger sig tillkänna i pseudomenstruationens chockerande blodspår. Vad beträffar det vuxna organet, som en gång troddes vara latent och rent – ett tomt kärl som vi kunde projicera våra ideal om kvinnlighet och dygd på – befinner sig vetenskapen bara i början av att dechiffrera dess många hemligheter. Svaren på många av gynekologins frågor kan fortfarande återstå att upptäcka bland de miljarder mikroskopiska organismer som varje enskild livmoder myllrar av. — ur boken.

Leah Hazard är barnmorska och har tidigare gett ut The Father’s Home Birth Handbook och biografin Hard Pushed (2019), som hamnade på The Sunday Times bästsäljarlista. Hon är född i USA och utbildade sig vid Harvard University innan hon flyttade till Skottland. Leah arbetade från början som journalist och utbildade sig till barnmorska efter hennes två döttrars mycket olika födslar. Hon arbetar för att synliggöra barnmorskans roll, bland annat genom podcasten ”What the Midwife Said”. Foto: Marilena Vlachopoulou World.

 Källa: Gul PR


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser