den 10 oktober 2017

Vitlök – i historiskt perspektiv


I detta nummer av Medicinsk Access annonseras en studie om vitlökens potentiellt gynnsamma effekter. Studien leds av Sandra Lindstedt, thoraxkirurg på SUS i Lund. Studien är välkommen. Den verkar vara väl upplagd. Den kan inte generaliseras till befolkningen i gemen, eftersom deltagarna ska uppvisa en viss risk att få hjärt- och kärlbesvär för att vara kvalificerade att delta. Men det betyder att den riktar sig till individer som är i riskzonen för att få symtom från hjärt- kärlområdet.

Vitlök har länge använts som ett botemedel mot olika sjukdomar. Den medicinska dokumentationen har inte alltid varit till fyllest och det medicinska etablissemanget har varit ståndaktiga motståndare till naturmedel, även om man tvingats acceptera att naturmedel numera upphöjts till naturläkemedel. Förvisso är hälsokostbranschen en mycket vildvuxen trädgård, där åtskilligt behöver rensas bort, men den innehåller också åtskilligt som behöver bevaras. Och dit hör vitlök. Därför ser vi fram emot ovannämnda vitlöksstudie. Med denna i minne vore det av intresse med en vitlökshistorisk bakgrund.

Ursprung och namn
Vitlök, allium sativum, anses ha sitt ursprung på de kirgiziska ökenområdena i västra Sibirien, varifrån den spritt sig över hela världen . Den fördes av nomadiserande stammar via Mindre Asien till Egypten och därifrån genom Indien via etablerade handelsvägar till östra Asien och västerut till Europa och den kan med fördel odlas även på sydsvenska breddgrader.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser