den 16 januari 2024

Vill minska barns smärta – nu prisas han för sin forskningskommunikation

"När resultatet av min forskning kommer ut och gör nytta, då känner jag att det är värt det", säger Mats Eriksson. Foto: Örebro universitet.

Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet, belönas med det interna priset på 50 000 kronor för framstående forskningskommunikation. Priset delas ut för andra året i rad av Örebro universitetet och The Hamrin Foundation. – Jättekul, det är en ära. Forskning får inte bli en hyllvärmare, säger han.

Mats Eriksson

Professor Örebro universitet. Foto: Örebro universitet.

Mats Erikssons forskning om smärtbehandling hos barn har fått stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Han har varit med och tagit fram riktlinjer om barn och smärta och vård av för tidigt födda barn både nationellt och på europeisk nivå.

Tillsammans med två kollegor har han skapat ”Lilla barnsmärtguiden”, som riktar sig till vårdgivare och föräldrar. Den ger konkreta råd för att minska smärtan hos barn som får vaccination.

– Att lindra med sockerlösning är en metod som jag har varit med och tagit fram. Hud- mot hudkontakt, att amma under vaccinationen och att sticka i handen i stället för i hälen är andra metoder som vi vet lindrar smärtan hos barn. Just nu håller vi på med en studie som ska ta reda på om det kan lindra smärta om en förälder nynnar en sång vid sticktillfället, berättar Mats Eriksson.

Lilla barnsmärtguiden – för vårdgivare och föräldrar

Lilla smärtguiden är en webbsida som fungerar både i mobil och på läsplatta. Den har finansierats av ett läkemedelsbolag, designats av en professionell byrå och illustrerats med pedagogiska teckningar. Råden baseras på forskning och som utgivare står Örebro universitet.

– Det känns kul att kunna göra något så proffsigt och snyggt paketerat. Det är häftigt att nå ut på det här sättet som forskare, säger Mats Eriksson.

För att nå sina målgrupper håller han föreläsningar och seminarier för vårdpersonal. Han har intervjuats i fackpress och media och hans team har skickat ut broschyrer till landets alla barnavårdscentraler.

Stor efterfrågan på kunskap

Numera används ”Lilla barnsmärtguiden” även som kurslitteratur på många av landets barnsjuksköterskeutbildningar.

– Forskning innebär mycket slit och hårt jobb. Men när resultatet av min forskning kommer ut och gör nytta, då känner jag att det är värt det, säger Mats Eriksson.

Vad har du för tips till andra forskare om hur de kan nå ut med sin forskning?

– Var inte rädd för att sprida dina resultat, tänk på att fler behöver höra det du vet. Våga ta kontakt med kommunikatörerna på universitetet för att få hjälp att nå ut. Ta chansen att berätta om din forskning i många olika sammanhang, till exempel genom poddar, på konferenser, som gäst på andra sjukhus eller i kontakt med patientföreningar. Det ger så mycket att höra om andras upplevelser och ta del av vad de håller på med. Du kan få nya forskningsidéer och bygga viktiga samarbeten, säger Mats Eriksson.

Om priset för framstående forskningskommunikation:

Det interna priset för framstående forskningskommunikation delas ut av Örebro universitet och The Hamrin Foundation till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet som gjort goda insatser för att kommunicera antingen egna forskningsresultat eller ett bredare forskningsområde. Stor vikt läggs vid att kommunikationen nått valda målgrupper, till exempel politiska beslutsfattare, näringslivet, skolelever, studenter eller allmänheten.

Juryns motivering:

”Ingen vill att små barn ska behöva skrika av smärta i vårdsituationer. Professor Mats Eriksson har under många år forskat om smärta hos barn och tillgängliggjort resultaten som konkreta råd för sjukvården. Detta har fått mycket stort genomslag och stor betydelse för att lindra smärta hos barn vid undersökningar och vård. Med passion för han framgångsrikt det lilla barnets talan.”

Länk till: ”Lilla barnsmärtguiden”

Källa: Örebro universitet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser