den 10 oktober 2017

Vilket bör målet för blod­trycks­behandling vara?


Den 30 januari i år publicerades en artikel i JAMA online (doi:10.100/jama.2017.0105) av Aram Chobanian, Boston University Medical Center, USA, med titeln ”Hypertension in 2017 – what is the right target?” Sedan 2003, då den ”Seventh report of the Joint National Committe on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (förkortat ”JNC 7”) förordade ett måltryck av 140/80 mm Hg i okomplicerade fall, och 130/80 vid diabetes och kronisk njursjukdom, har många olika grupper och kommittéer kommit med nya och annorlunda rekommendationer.

JNC 8, publicerad 20141, höjde den systoliska gränsen till 150 för äldre >60 år. ESH/ESC guidelines från 20132 förordade 140-150 systoliskt som gräns för äldre över 80 år, och ASH/ISH3 rekommenderade ett måltryck på under 150/90 för de över 80 års ålder.
Chobanian diskuterar studierna ACCORD4,5, SPRINT6 och HOPE-37. På basen av de två förstnämnda drar han slutsatsen att målet bör vara 120/80 för under 50 år, 130 systoliskt för 50-74 år och 140 systoliskt för över 75 år. För högriskpatienter och de med kardiovaskulär sjukdom (CVD) eller kronisk njursjukdom bör gränsen sättas till 130 systoliskt för alla upp till 75 år. Han förordar ett ”mellanmål” på 140 systoliskt för gruppen 50-74 år med kontroll av tolerabiliteten, på väg till målet 130 mm Hg.
HOPE-3 avfärdas av Chobanian som bas för praktiska måltrycksrekommendationer. E Lonn och S Yusuf menar däremot i ett inlägg (Circulation 2016;134:1311-13) att SPRINT inte är en bra bas för generella råd därför att blodtrycksmätningen försiggick på ett speciellt sätt, som troligen innebär att de uppnådda värdena är lägre än vad som kan förväntas i vanlig klinisk praxis. Dessutom gjordes HOPE-3 på patienter med måttlig risk; SPRINT gjordes på högriskpatienter.

En praktikers syn
På www.medscape.com den 21 februari 2017 intervjuas en välkänd hypertoniexpert, Dr. Franz Messerli, av Tricia Ward. Rubriken är ”Blood pressure targets in older patients: many guidelines, much confusion.” The American College of Physicians (ACP) and the American Academy of Family Physicians (AAFP) hade föreslagit ett måltryck på 140 systoliskt hos de över 60 år med tidigare stroke eller högrisk CVD.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser