den 18 september 2020

Vi måste lära oss av corona­krisen och ge våra barn en bättre start i livet!


Plötsligt under coronakrisen ägde förbluffande förändringar rum, förändringar som vi inte trodde var möjliga. Jobb eller hemma blev i ett slag förvandlat till jobb och hemma. Yrkesarbete som vi ansåg skulle äga rum på en speciell arbetsplats, separerat från den anställdes bostad, blev snabbt omvandlade till hemmakontor.

Och inte bara en plats utan många platser på olika sätt. Fasta arbetstider blev snabbt ersatta av flexibilitet i arbetet under dagens lopp. På många arbetsplatser blev utförandet av arbetet ordnat på andra sätt än tidigare och i hemmen och den lokala miljön utvecklades nya former för arbete och samvaro.

 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser