den 6 oktober 2017

Vi får i oss mer miljögifter från kött och mjölk än fisk


Nyligen klargjorde WHO att hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker, t ex bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes, tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus, åderförkalkning med mera.

Lika viktigt är att WHO anger att miljögifter avdunstar till lufthavet från avloppsslam. Därmed faller de ned på all gröda oavsett var slammet sprids.
I detta läge sökte nätverket Ren Åker Ren Mat fram analyser av mjölk, ägg och kött hos Livs­medels­verket. Mycket riktigt innehåller de animaliska livsmedlen idag ett mycket stort antal miljögifter, som alla sprids med slam.
Det gäller bland annat ett fyrtiotal av våra absolut farligaste och mest svårnedbrytbara miljögifter, bland andra dioxin, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel och benso(a)pyren (i kött och ägg).
Enligt Livsmedelsverket skall vi äta fet Östersjöfisk högst 2 – 3 ggr per år. Men intaget av samma miljögifter är väsentligt större från mjölk, ägg och kött.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser