den 10 oktober 2017

Varför sjukdom? Om gener och miljöpåverkan


Ärftliga anlag föds vi med och de bestämmer risken för sjukdom. Studier på enäggstvillingar visar dock att endast en av tvillingarna kan drabbas av exempelvis astma eller schizofreni, trots samma genuppsättning. Hur kommer det sig?

Alla blir inte sjuka trots att de har anlag för astma, bröstcancer, schizofreni, hjärt- och kärlsjukdomar eller något annat. Livsstilen har stor betydelse för om sjukdomar bryter ut eller inte. Gifter, stress och näringsbrister är faktorer som kan utlösa symtom.
Den som har ”dåliga” gener har alltså stor anledning att anamma en bra livsstil och skaffa sig en giftfri boende- och arbetsmiljö. Kostens betydelse är stor och en bra näringsbalans kan hindra att sjukdomssymtom bryter ut trots att man utsätts för både stress och gifter.

Orsak till sjukdom
Hur generna påverkas av omgivningen kallas epigenetik. Det handlar om kroppens förmåga att uttrycka vissa gener. Den sjukdomsalstrande genen kan sättas på om kroppen har dålig metylerande förmåga, om vissa proteiner saknas eller om kroppens biokemi på andra sätt tar en icke-önskvärd väg.
Vetenskapen om epigenetik är relativt ny och intressant forskning kommer hela tiden om hur gifter, stress och näringsbrister påverkar generna. Tydligt är att epigenetiken har stor betydelse för uppkomst av många olika sjukdomar. I framtiden kommer kanske mer specifika behandlingar att komma fram utifrån dessa kunskaper. Redan nu finns forskning som tyder på att oönskade genuttryck som leder till sjukdom kan pressas tillbaka bland annat av kostförändringar och kosttillskott.

Endast en tvilling drabbas
Enäggstvillingar föds med samma genuppsättning och samma epigenetiska uttryck. Upp till tre års ålder är de fortsatt väldigt lika, men senare i livet blir skillnaden större avseende gener som är på- eller avslagna. Orsaken är att individerna utsätts för olika miljöpåverkan, som påverkar genernas aktivitet. Epigenetiken gör att sjukdomsriskerna varierar och förklarar varför den ena tvillingen har schizofreni eller astma men inte den andra.
Ämnen som påverkar de epigenetiska uttrycken är bland annat tungmetaller som kvicksilver och bly, men också kroppens näringsstatus och stress inverkar. Kosten har således stor betydelse liksom näringstillskott om man utsätts för stora miljöpåfrestningar, stress eller har näringsbrister. Om detta finns minst en doktorsavhandling1, men också flera forskningsrapporter.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser