den 6 oktober 2017

Varför framhärdade svenska myndigheter med Pandemrix?


Under hösten 2009 varnades allmänt i Sverige för en kommande pandemi i svininfluensa (H1N1). Allmänheten uppmanades av myndigheter (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet) att låta sig vaccineras. Olika argument för detta anfördes i kampanjen – från skrämsel till solidaritetsskäl. Solidaritet mot vem eller vad kan man fråga sig – staten, big pharma, sjukvården eller befolkningen?

Konsekvenserna av massvaccinationen är i dag uppenbara med ett stort antal barn som drabbats av narkolepsi, en livslång, icke botbar och handikappande neurologisk sjukdom. Hur många som drabbats av än mer allvarlig sjukdom som Guillain Barrés Syndrom har inte framkommit. Båda dessa sjukdomar anses bero på autoimmunitet, det vill säga att immunsystemet angriper den egna organismen.

I Europa och Kanada beslöt myndigheterna att använda ett vaccin från GlaxoSmithKline, Pandemrix, som utöver antigen i form av virusprotein har tillsats av immunförstärkande ämnen, adjuvants (grekiska som betyder ”att hjälpa”).

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser