den 20 november 2020

Varför bedömdes ansikts­mask vara olämpligt i Sverige?


I oktober i år hade TIME Magazine en stor, mycket kritisk artikel om Sveriges coronastrategi. Författare var Kelly Bjorklund, journalist, och Andrew Ewing, professor i molekylär kemi vid Göteborgs universitet.1 Den gick till hårt angrepp mot Tegnell och Folkhälso­myndigheten (FHM) och ifrågasatte bl.a. besluten om ute­bliven nedstängning, försening av testning och att inte ansiktsmask för allmänheten förordades. Många länkar till olika dokument finns i artikeln, bl.a. till en nätsida innehållande olika e-mail mellan FHM och olika personer.

Konflikt mellan facket, arbetsmiljöverket och SKR

TV-programmet Uppdrag Granskning i Sveriges Tele­vision den 28 oktober berörde en arbetsmiljökonflikt som handlade om munskydd. I början av april 2020 uppmärksammade fackombudet på ett äldreboende i Stockholm att personalen inte hade skyddsutrustning i form av munskydd eller visir.

 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser