den 24 maj 2021

Varför är riskbedömning så svårt?


I dessa vaccinationstider får vi numera dagligen läsa om människor som inte vill låta vaccinera sig, aktivt motarbetar vaccination p.g.a. rädsla för biverkningar eller konspiratoriska idéer om att samhället på något sätt vill skada eller kontrollera individerna för något ont syfte.

Samtidigt kan vi läsa hur dagligen tusentals människor dör eller skadas svårt av denna nya sjukdom Covid-19, men även att det bland milliontals vaccinerade uppträder enstaka svåra komplikationer, t.o.m. dödsfall. Hur kan det komma sig? Låter sig människor vägledas av vidskepelse snarare än rationellt tänkande?

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser