den 9 oktober 2017

Vården går framåt men inte fort nog!


Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa- helhetssyn för god och jämlik vård var den lite långa, men väl beskrivande titeln, på en kongress som gick av stapeln 9-10 oktober i Stockholm. Dagarna var valda med omsorg, då den senare, är Världsdagen för psykisk hälsa initierad av WHO.

På många håll i Sverige och världen över uppmärksammades den, med en lång rad olika arrangemang. Infallsvinkeln som kongressen bjöd på, att lyfta den kroppsliga hälsan hos den med psykisk ohälsa är kanske den allra viktigaste.
En människa som lider av psykisk ohälsa och det gör många, förlorar jämfört med de som är friska, både levnadsår och livskvalitet.
Det finns flera, både mått och rapporter att hänvisa till som speglar hur det förhåller sig och väl värd att nämna är WHO: s rapport från 2010.1 Här prognosticeras att depression år 2030 kommer att vara det tillstånd som ”knycker” flest friska levnadsår mätt med måttet DALY, (disability adjusted life years) och på svenska funktions­justerade levnadsår.

Kvinnor förlorar fler
En person med just depression förlorar många friska år, kvinnor 20 och en man 17 år, sägs det i en rapport från Socialstyrelsen år 2013.2
Gapet mellan psykossjuka och befolkningen i övrigt är stor och ofta rör det sig om livslånga tillstånd och ger både ett förkortat liv och en sämre livskvalitet.3
Det finns säkerligen andra och nyare siffror att luta sig emot, men skillnaderna är hårfina.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser