den 30 maj 2017

Varannan ambulans­station klarar inte mål för akutlarm


Många ambulansstationer har höjt sina mål när det gäller hur snabbt en ambulans ska nå fram vid akutlarm, prioritet 1. Bara hälften klarar dock att leva upp till sina mål. Gapet mellan målen och möjlig­heterna att uppfylla dem måste bort menar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, som kräver nationella riktlinjer för ambulanssjukvården i Sverige.

I snitt har ambulansstationerna i Sverige höjt sina mål för akutlarm (prioritet 1) jämfört med 2011. Sju av tio stationer har ett mål att nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter från det att larmet gått, vilket är en något större andel än föregående år.
I förhållande till 2011 är det dock färre som klarar sina uppsatta mål. 2011 var det fyrtio procent av ambulansstationerna som angav att de inte lyckats nå de väntande personerna på önskvärd tid. 2012 var det bara hälften som klarade sina uppsatta mål.
Målen för hur stor andel som ska nås inom 20 minuter varierar också stort mellan landets olika stationer – mellan 65 och 95 procent. Det visar en studie som Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund för andra året i rad har låtit Demoskop genomföra bland Sveriges ambulansstationschefer.
– Att stationerna höjer sina mål är välkommet och bra. Men den goda viljan hos ambulanspersonalen räcker naturligtvis inte. Ambulansstationscheferna i vår studie påpekar ofta att det behövs många fler ambulanser, men också att befintliga ambulanser måste användas på ett bättre sätt. I dag utnyttjas många ambulanser för sjuktransporter av patienter som inte är livshotande sjuka, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser