den 10 oktober 2017

Var är likvärdigheten mellan cancerformerna?


Mars är Tarmcancermånaden och den uppmärksammas över hela Europa och även i Sverige. ILCO satsar stort på att nå ut med information och i år lanserar vi också vår egen symbol för tarmcancer – Silvertarmen.

Tarmcancer är en av de vanligare cancerformerna med 6000 nydiagnostiserade varje år. Det är också den näst mest dödliga cancerformen i Sverige, och man skulle kunna tro att stora resurser därför läggs på att behandla och förebygga sjukdomen.
Men det finns stora skillnader mellan de största cancerformerna såsom tarm- bröst- och prostatacancer. Det pratas om geografiska och socioekonomiska skillnader i cancervården, men det råder större ojämlikhet mellan olika cancerformer. Exempelvis hur mycket som satsas på sjukdomarna, vilka behandlingar som sätts in och faktiskt i vilken omfattning patienter överlever. Hur vågar vi påstå något sådant?

Låt mig bli konkret:
• Socialstyrelsen ger en högre prioritering till behandling vad gäller spridd bröstcancer än spridd tarmcancer. Var är likvärdigheten mellan cancerformerna där?
• Dessutom så uppdaterar inte Socialstyrelsen riktlinjerna för tarmcancer så som man borde. För bröstcancer uppdateras riktlinjerna kontinuerligt.
• Läkarna diskuterar kostnader, för bröstcancerpatienter har det aldrig diskuterats ”vad har vi råd med?” Liv ska räddas! Men för tarmcancer pågår en ständig ekonomisk diskussion.
• Att få brösten undersökta och röntgade regelbundet för att upptäcka bröstcancer är en självklarhet. När det gäller tarmcancer finns motsvarande undersökningsmetoder tillgängliga för att upptäcka eventuell cancer tidigt. Men det går trögt att införa sådan allmän provtagning, trots att Socialstyrelsen redan 2013 slog fast:

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser