den 25 november 2019

Vaping – ett nytt farligt sätt att få i sig nikotin och annat


E-cigaretter (Ecigg) uppfanns i början av 2000-talet av en kines som ville sluta röka cigaretter, men inte kunde bli av med sitt nikotinberoende. Han konstruerade en liten kammare som med ett batteri kunde förånga – vaporisera – en lösning av nikotin (därav ordet vaping, som etablerats som term för denna teknik). I USA introducerades Ecigg ungefär 2005 som ett ”hälsosamt alternativ till tobaks­rökning och ett hjälpmedel till att sluta med vanliga cigg”. Tobaksindustrin såg möjligheten att utvidga sin marknad, och omkring 2010 började lanseringen av Ecigg till främst ungdomar. Ganska snart förstod man att göra smaken mer tilltalande genom tillsättning av smakämnen, som i allmänhet var godkända för oralt bruk, men som aldrig testats i förångad form för inhalation i lungorna. Senare har också en kultur med inhalation av cannabinoider såsom tetrahydrocannabiol (THC) utvecklats, s.k. dabbing.

Hur spridd är vaping?

Den 22 oktober 2019 sändes i Sveriges Radios program Kropp och Själ ett reportage om vaping. Deltog gjorde bl.a. dr Magnus Lundbäck, epidemiolog vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har studerat utbredningen av vaping i Sverige och även gjort experimentella studier på unga friska individer. I en tvärsnittsstudie av slumpmässigt utvalda individer från två större registerstudier (OLIN och WSAS) fick totalt 30272 individer (54 procent kvinnor) i åldern 20 – 75 år validerade frågeformulär under 2016.1 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser