den 9 oktober 2017

Välling ökar risken för övervikt hos små


Barn som får välling istället för bröstmjölk vid sex månaders ålder har oftare övervikt ett år senare.

Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat matvanor och tillväxt hos över 2 000 barn i Halland.
Inom det så kallade Tillväxtprojektet har forskare vid Sahlgrenska akademin i samarbete med barnhälsovården i Region Halland under åtta år följt 2 666 halländska förskolebarn.
Syftet har dels varit att kartlägga barnens matvanor och tillväxt under det första levnadsåret, dels att studera föräldrarnas uppfattning om och inställning till små barns hälsa.

Tröstar med mat
Resultaten, som nu redovisas i en avhandling, visar att föräldrarna generellt sett tycker att barnens hälsa har en självklar koppling till deras matvanor. Men i föräldrarnas strävan att hålla barnen glada och nöjda ökar också risken för ohälsosamma matvanor.
– De flesta föräldrar använder ibland mat för att glädja eller trösta. Det här bör hälso- och sjukvårdspersonal vara medvetna om när de ger kostråd eller på annat sätt försöker balansera föräldrarnas inställning till matfrågor, säger Gerd Almqvist-Tangen, doktorand vid Sahlgrenska akademin och barnhälsovårdsutvecklare inom Region Halland.
Gerd Almqvist Tangen och hennes forskarkollegor har också studerat halländska mödrars amningsvanor. Av de 2 666 mödrar som ingick i studien ammade 58 procent sina barn när de var sex månader – endast 1,6 procent av mödrarna helammade.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser