den 30 maj 2017

Våga fråga om brösten du köper på samma sätt som vid ett bilköp


Vid köp av en ny bil ställer vi många krav. Vi provkör flera modeller, jämför miljö- och bränsledeklaration, säkerhet, väljer färg och klädsel, tar in information från olika håll och vill givetvis ha en så lång garanti som möjligt. Vi ska ju trivas med bilen i flera år och den ska passa de behov som föraren har. Men när vi ska köpa produkter som ska opereras in i våra kroppar glömmer vi bort alla krav vi annars ställer.

Vid köp av bröstimplantat jämför många kvinnor inte varumärken, unders­öker inte materialets komponenter och håll­fasthet, träffar inte flera kirurger, tar få referenser och glömmer helt bort garantin. Vi överlåter hela ansvaret till kirurgen och går därifrån med nya bröst som vi inte vet så mycket om. Kanske inte så klokt vid en tillbakablick?
Den 31 mars 2010 fattade Läkemedelsverket beslut om marknadsförbud för silikonfyllda bröstimplantat från den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse (PIP) samt att företaget skulle återkalla sina produkter från den svenska marknaden. Anledningen var att innehållet skiljde sig från vad som sagts i underlaget för CE-märkningen.
Ett halvår senare löd rekommendationen till de svenska klinikerna ”Att byta ut ett implantat medför i de flesta fall större risker än att behålla ett som inte orsakar besvär.”1
Ett år efter den svenska rekommendationen (december 2011) meddelar den franska tillsynsmyndigheten, AFFSAPS, att det inte finns något påvisat samband mellan PIP-implantat och inrapporterade cancerfall. Och de tidigare rekommendationerna från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fortsätter därför att gälla.2

Irriterar vävnaden, läcker lätt
Cirka 4 000 kvinnor i Sverige har fått PIP-implantat inopererade. Globalt uppskattas cirka 400 000 bära dessa implantat. Sedan mars 2010 har de flesta kvinnorna känt till att produkten är återkallad och en oro har givetvis spridits bland de som vet att de bär PIP-implantat. Andra har oroats för att de inte vet vilket implantat de har och förhoppningsvis har dessa kvinnor fått besked om sitt märke.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser