den 10 oktober 2017

Under årmiljoner har evolutionen skapat två varianter av däggdjurshjärnan


Ju intelligentare ett djur är desto mer omogen, outvecklad, är hjärnan när ungen föds. Orsaken till detta är att födelsekanalen sätter gränser för huvudets storlek. Evolutionen ”har löst detta problem” genom att tillåta att ungar föds med väldigt omogna hjärnor; utvecklingen sker efter födelsen under skydd och omsorg av modern.

Ju intelligentare ett djur är desto mer omogen, outvecklad, är hjärnan när ungen föds. Orsaken till detta är att födelsekanalen sätter gränser för huvudets storlek. Evolutionen ”har löst detta problem” genom att tillåta att ungar föds med väldigt omogna hjärnor; utvecklingen sker efter födelsen under skydd och omsorg av modern.
Faktiskt är det efter födelsen som mammans viktigaste och jobbigaste uppgift kommer in, att ge skydd och omsorg under hjärnans fortsatta utveckling och att lära ungen hur den skall klara sig i omgivningen och i familjegruppen.
Utan moderns konstanta vakande öga kan andra djur i omgivningen dra fördel av ett lätt byte. Och rovdjuret kan mycket väl vara av samma art. Från djurriket vet vi att hannar ofta är mycket aggressiva mot ungar som inte bär deras egna gener. En lejoninna måste, när hon märker att det finns en främmande hanne i närheten, gömma sina ungar och slåss, oftast förgäves, för deras överlevnad. Om hennes ungar dödas av inkräktaren kommer hon snart att bli parningsmogen igen, vilket gör henne mottaglig för den nye hannen. Det imperativa, inprogrammerade, kommandot i varje levande väsen är att säkra att de egna generna överlever, som beskrivet i Richard Dawkins bok ”Den Själviska Genen”.
Många apor, babianhonor, till exempel, är i samma position som lejonhonan, oförmögna att försvara sina ungar när en främmande hanne kommer in i gruppen; hans instinkter är att bli kvitt honans ungar så att han kan se till så att ett parningsbeteende kan induceras i honan; då kan hon nu föda hans ungar. Samma beteende kan ses hos gorillor och chimpanser. Bonobono chimpanser däremot har löst detta problem på ett smart sätt, genom att honorna ständigt är beredda till sex med alla medlemmar i gruppen, och använder sex för att avvärja dispyter mellan hannar. Genom detta kan ju alla hannar i gruppen vara far till barnet, så alla barn bör beskyddas av alla manliga individer! (se bl.a. många forskares filmer i BBC TV, även visade i repriser i Kunskapskanalen och SVT2)
Denna ”själviska gen’s” uppförande är tydligt även hos oss människor, homo sapiens. Lyckligtvis är barnamord av styvfäder mycket ovanligt i vårt samhälle, men då och då rapporteras sådana i media. Sannolikt finns det enligt en barnkirurg ett mörkertal, barnets död uppfattas som en olyckshändelse.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser