den 25 april 2024

Ukrainsk vårdpersonal utbildas på Karolinska

Från vänster: Kateryna Haievska, endoskopist, Anna Machuzhak, barnanestesiolog, Snizhana Babiichuk, neonatalläkare, Olena Vasylets, sjuksköterska. Foto: Kristian Brangenfeldt.

Tre läkare och en sjuksköterska från ett barnsjukhus i Kyiv är nu på plats på Karolinska Universitetssjukhuset. Under två månader ska de vidareutbildas inom barngastroenterologi, neonatalvård och intensivvård.

Svante Norgren

Överläkare. Foto: Danish Saroee.

Vårdpersonalen anlände till Sverige den 24 mars för att tillbringa två månader med att vidareutbilda sig på Karolinska Universitetssjukhuset. Detta sker tack vare det samarbete som Karolinska har ingått med deras hemsjukhus, barnsjukhuset Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv.

– Jag bollade med min ukrainska kollega, Volodymyr Zhovnyr, kring hur vi kunde vara behjälpliga på bästa sätt och de var intresserade av ett professionellt utbyte och ett kontaktnät, säger Svante Norgren, överläkare och temachef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska.

Volodymyr Zhovnyr identifierade 15 områden inom det ukrainska barnsjukhuset som man ville vidareutveckla i samarbete med Karolinska. För varje område utsågs en ansvarig specialist på vardera sjukhus och tillsammans ansvarar de för kliniska konferenser, second opinions och nätverkande.

– Utöver detta valde vi ut fyra ”fellowship” inom gastroenterologi, neonatologi och intensivvård. Tre läkare och en sjuksköterska har nu varit här i en månad och kommer stanna i ytterligare en månad, säger Svante.

Praktiskt innehåll i utbildningen

Utbildningsplanen är framtagen av ansvariga specialister i Ukraina och Sverige.

– Vi har jobbat fram en utbildningsplan för vad de ska öva på när de är här. De har fått komma med egna önskemål för vad de vill vidareutvecklas sig inom och sedan har vi adderat några extra fokusområden, som barnetik och barnrätt, säger Svante.

Han förtydligar att det framför allt är praktiskt innehåll i kursplanen, exempelvis olika procedurer vid endoskopi men också hur vi tar hand om olika patientgrupper.

Brett engagemang hos medarbetarna

Svante betonar att alla medarbetare har varit mycket engagerade i att bistå och stötta de ukrainska kollegorna på bästa sätt.

– Hela Astrid Lindgrens barnsjukhus har ett brett internationellt engagemang och nätverk för barnsjukvård och barnrätt. Det gör oss till ett bättre barnsjukhus på flera sätt, både rent medicinskt och värderingsmässigt, säger Svante och fortsätter:

– Samverkan med barnsjukhuset i Kyiv har skapat täta personliga kontakter mellan oss som bygger samarbetet. De är fantastiska kollegor och vänner och jag är imponerad av deras kompetens, mod och förmåga att planera på både lång och kort sikt.  

Kateryna Haievska är gastrointestinal endoskopist på barnsjukhuset Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv.

– Jag blev klar med mina studier i januari 2022 och en månad senare hade kriget börjat. Jag är intresserad av att lära mig mer om behandling av gastrointestinala sjukdomar hos pediatriska patienter, alltså barn.

Vad hoppas du att resultatet av detta utbyte ska bli för dig som yrkesperson och ditt sjukhus?

– Den största skillnaden jag märkte här är att era pediatriska gastroenterologer och barnkirurger gör endoskopi. Det är väldigt bra att samma läkare kan utföra ingreppet och därefter behandla och observera patienten under en tid. Utöver detta lägger jag varje dag märke till intressanta och nya saker, skriver ner dem och sedan kommer jag att presentera det på mitt sjukhus i syfte att införa det.

Hur känns det att delta i det här utbytesprogrammet?

– Det är redan fjärde veckan av vårt fellowship-program här på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är svårt att vara hemifrån. Jag vill ständigt vara i kontakt med mina anhöriga, särskilt i de stunder då en flyglarmssirenerna ljuder i Kyiv. All personal på kliniken är mycket omtänksam och vänlig mot oss. Vi känner oss stöttade. Alla delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det var särskilt känslosamt att bland patienterna se ukrainare, som har tvingats leva i Sverige sedan krigets början.

Vad tycker du om Sverige som land så här långt? Några överraskningar?

– Sverige är ett mycket vackert land. Jag är här för första gången och än så länge har jag bara upptäckt Stockholm. Klimatet här är lite kallare än i Kyiv. Det är därför jag lär mig att njuta av snön i april. Svenskar är mycket vänliga människor. Jag har märkt att familjen är en viktig del av den svenska kulturen och föräldrar är aktivt involverade i sina barns liv. Jag gillar det verkligen.

Anna Machuzhak är anestesiolog på barnintensivvårdsavdelningen barnsjukhuset Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv. Hon är specialistläkare, samordnar avdelningens arbete och behandlar patienter i extremt kritiska tillstånd. Hon är också ansvarig för internationella relationer på institutionen och deltar i internationella konferenser och vetenskapligt arbete. Hon håller även utbildningar för läkare från hela Ukraina.

Hur känns det när du kommer hit som en del av detta utbytesprogram?

– Det är en stor ära för mig att göra praktik på ECMO-avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en möjlighet att få ny kunskap och erfarenhet, vilket är ovärderligt med tanke på att de svårast sjuka barnen från hela Ukraina får vård på vår neonatalintensivvårdsavdelning.

Vad förväntar du dig av detta utbyte för dig som yrkesperson och ditt sjukhus?

– Det är kunskap. För barn med septisk chock är plasmaferes ett av de första stadierna av behandlingen. Det vill jag definitivt introducera hos oss också.

– Förutom medicinskt arbete är jag mycket intresserad av ledning och organisering av arbetet. Jag är intresserad av erfarenheterna av den nationella hälso- och sjukvården. Bemanningen är en viktig punkt.

Vad tycker du om Sverige som land? Fanns det några överraskningar?

– Sverige är fascinerande för sin skönhet och sina människor. Stödet vi får är extraordinärt. Exempelvis full tillgång till behandlingsprocessen, vilket jag är mycket tacksam för.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser