den 7 april 2020

Typ 2-diabetes är en farlig sjukdom med hög dödlighet


Under senare år har det kommit nya läkemedel som revolutionerat diabetesvården. Men ännu är det långt ifrån alla patienter som får ta del av de nya behandlingarna. Ordföranden för Svenska Kardiologföreningen Stefan James anser att behandlingarna måste nå ut till fler patienter tidigare.

– De nya läkemedlen reglerar inte bara blodsockernivåerna utan minskar också på ett påtagligt sätt risken för allvarliga hjärtkomplikationer. Men det har gått förvånansvärt långsamt att få ut de nya behandlingarna till patienterna, säger Stefan James, till vardags hjärtläkare på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) och Uppsala universitet.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser