den 22 april 2022

Tydligt samband mellan förmaksflimmer och demens


Personer med förmaksflimmer, en av våra vanligaste hjärtsjukdomar, har förhöjd risk för demens. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som bygger på forskning på befolkningsnivå.

Förmaksflimmer är en vanlig sjukdom bland äldre. Den kännetecknas av oregelbundna och ofta snabba hjärtslag. Symtomen kan vara kroniska, eller komma och gå. Många har sjukdomen utan att veta om den. Att förmaksflimmer kan kopplas till ökad risk för stroke är känt sedan tidigare.

Läs hela artikeln här >

 

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser