den 20 februari 2024

Tryckbehandling ska testas mot post-covid

Syrgas i hög dos under tryck kan stressa ihjäl gamla immunceller, kvar blir ett yngre, bättre fungerande immunsystem. Det hjälpte vid akut covid, nu testar Anders Kjellberg metoden även mot post-covid.

Anders Kjellberg

Forskare. Foto: Arkivbild.

Hyperbar syrgasbehandling, att ge patienter 100 procent syrgas i ett tryck motsvarande 10–20 meter under havets yta, har funnits i närmare 100 år. Men metoden saknar modern evidens ifrån kliniska studier, vilket också gjort att det saknas doseringskunskap, alla patienter får samma dos. 

– När jag började min forskning ville jag ta reda på hur behandlingen skulle doseras till olika patienter, säger Anders Kjellberg, biträdande överläkare och ansvarig för Hyperbarenheten på Karolinska universitetssjukhuset och forskare som nu skrivit en avhandling om hyperbar syrgasbehandling. 

Men han hann bara göra två dosförsök – så kom covidpandemin.

– Där hade vi patienter med syrebrist och en okontrollerad inflammation. De hade precis de besvär som hyperbar syrgasbehandling kan hjälpa mot, säger Anders Kjellberg. 

Han har testat behandlingen på 17 covid-patienter på tre olika sjukhus och jämfört med en lika stor kontrollgrupp. 

– Hos de 20 patienter vi hade på Karolinska universitetssjukhuset såg vi jättestor skillnad mellan de som fick behandlingen och de som inte fick den. De kunde gå hem mycket tidigare och de förbättrades i sina vitalparametrar som puls, andningsfrekvens och syresättning, säger han. 

Hypotesen är att behandlingen utsätter immuncellerna för en stress som gör att gamla och dåliga immunceller dör och därigenom föryngras hela populationen av immunceller som fungerar bättre efteråt. 

Nu pågår en studie på 80 patienter med post-covid där förhoppningen är att de också ska ha nytta av behandlingen. 

– Resultaten kommer senare under året, säger Anders Kjellberg. 

Publikation: Den 16 februari 2024 försvarade Anders Kjellberg sin doktorsavhandling:

"Randomised clinical trials with hyperbaric oxygen in COVID-19 and Long COVID : transcriptomic insights into benefits and harms"

Källa: Karolinska Institutet.

Text: Fredrik Hedlund Medicinsk Vetenskap nr 1 2024.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser