den 21 maj 2018

Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios


SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Rapporten kommer fram till att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att besvara många frågor som rör diagnostik och behandling av endometrios. Ett område där det fanns forskning är fertilitetsbehandling för kvinnor med endometrios som har svårt att få barn; enligt rapporten finns vetenskapligt stöd för att vissa metoder ökar chansen för kvinnor med endometrios att bli gravida. Ett annat område där SBU har sammanställt forskning rör effekten av hormonbehandling för att minska smärta. Sammanställningen klargör att kvinnor med endometrios upplever bristande kunskap om sjukdomen inom vissa delar av vården, och att deras problem där inte tas på allvar. Men forskningen visar också att ökad kompetens och förbättrade attityder hos vårdpersonalen kan förbättra kvinnornas livssituation.

 

Läs hela artikeln >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser