den 9 oktober 2017

Trafikfara: Ambulansförare har för långa pass


Trötthet och utmattning är kända riskfaktorer för alla bilförare. Under senare tid har vilotider för utryckningsförare inom ambulanssjukvården uppmärksammats i olika sammanhang. Som ambulanssjuksköterska måste man alltid ha rätt att vid trötthet lämna ifrån sig bilnyckeln utan att riskera repressalier från sin arbetsgivare.

Jag ska här diskutera situationen för ambulansförare i två nordiska länder: Finland och Sverige. De arbetar allt för långa arbetspass för att detta ska vara förenligt med god trafiksäkerhet och försvårar därmed det skadeförebyggande arbetet mot trafikskador i de nordiska länderna.
De är vältränade, välutbildade och har erfarenhet i sin profession. Jag talar om ambulanssjuksköterskor och ambulans­sjukvårdare som kör ambulanser. I medierna har de det senaste året beskrivits som trötta och slitna i samband med långa dygnspass i både Finland och Sverige.
I november förra året avslöjades att var tredje ambulans­förare hade nickat till bakom ratten i Sverige. Detta är välkända fakta som ingen har blivit vare sig piggare eller uppmuntrad över.

Tämligen tyst ändå
Ändå sker ingenting. I väntan på krascher och fler personskador i trafiken är det tämligen tyst om de sovande professionerna. Men är det enbart en fråga om slimmade organisationer, tuffare arbetsklimat och ett hårdare samhällsklimat som är förklaringarna till utvecklingen? Ambulansförare i Finland och Sverige arbetar ibland i 24 timmar i sträck.
Det finns arbetstidsregler som reglerar vilotiden i båda länderna. Akutvårdare i Finland har undantagslov att arbeta i 24 timmar i sträck (Arbetstidslagen 3 kap 14§).
Arbetstidslagen i Sverige (SFS 1982:673) gäller alla och säger hur mycket en anställd får arbeta per dygn. Enligt 13 § har alla rätt till minst 11 timmars ”sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila)”.

Vilan satt på undantag
Inom ambulanssjukvården i Sverige använder man så kallad dygnstjänstgöring vilket ibland innebär att sjuksköterskor tvingas jobba och köra ambulans 24 timmar i sträck. Vilan och sömnen är satt på undantag.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser