den 9 oktober 2017

Tidig introduktion av barnmat tros minska allergirisken


Allergier hos barn och unga har ökat drastiskt under de senaste decennierna och är nu vår vanligaste folksjukdom. Är sättet vi idag föder upp våra bebisar på en del av orsaken till ökningen av allergier? Spelar tidpunkten för introduktion av olika livsmedel någon roll? Kan intag av olika fettsyror eller probiotika i tidig ålder påverka utvecklingen av barnets immunsystem?

Kungliga vetenskapsakademiens Nationalkommitté för Livsmedel och Nutrition organiserade symposiet Nutrition och Allergi före sommaren, på initiativ av Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, där bland annat dessa frågor behandlades av flera erkända internationella forskare.
Det talades om ett paradigm­skifte – från gamla rekommendationer om fördröjd introduktion av livsmedel till spädbarn för att undvika allergier till att tidig introduktion av mat till och med skulle kunna förebygga olika allergier.
Detta är en angelägen fråga för hur råden till gravida, ammande mammor och småbarnsföräldrar ska utformas.

När introducera livsmedel?
Hugh Sampson från Jaffa Food Allergy Institute, i USA, inledde symposiet med att prata om introduktion av livsmedel och dess betydelse för allergiutveckling.
För 20 år sedan trodde man att allergier kunde förebyggas genom regeln: ”ingen exponering, ingen sensibilisering”, det vill säga att man skulle försöka undvika att exponera spädbarnet för potentiella allergener så länge som möjligt och introducera mat sent, särskilt om det fanns allergi i familjen.
Ingen mat skulle introduceras före fyra eller sex månader och komjölk skulle ges tidigast efter att barnet fyllt ett år. Ägg tidigast efter ett och ett halvt år, och nötter och skaldjur tidigast efter tre år.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser