den 30 maj 2017

Svensk uppfinning gör skräddar­sydd behandling möjlig för Parkinsonsjuka


Utbudet av medicintekniska hjälpmedel blir allt större. Är det bra eller mest jobbigt för patienterna? – Det är viktigt att patienten har så stor delaktighet som möjligt i sin egen behandling. Forskning och erfarenhet visar att patientens delaktighet är en viktig faktor för framgångsrik behandling, inte minst när det gäller kroniska sjukdomar. Det är mycket glädjande att vi kan se en positiv medicinsk bidrar till att underlätta livet för dem med kroniska sjukdomar.

Det säger socialminister Göran Hägglund till Medicinsk Access.
Många patienter vill också vara delaktiga, själva välja teknik/behandling och ha en så aktiv livsstil som möjligt. Majoriteten, 77 procent, kan även tänka sig att betala lite mer för det de anser vara enklast och bäst. Detta enligt en undersökning bland 240 diabetespatienter I England som dagligen använde autoinjektorer eller liknande medicintekniska hjälpmedel. (www.cambridgeconsultants.com/)
Drygt en tredjedel angav att de bett doktorn att få byta sätt att ta sin medicin. Skälen till att byta var främst diskretare utförande, lättare att ta med sig eller att tekniken ansågs nyare och bättre.

Gärna jämföra själv
Tre fjärdedelar berättade att deras läkare föreslagit ett hjälpmedel, vissa följde direkt läkarens rekommendation men många ville kolla av marknaden själva först och ibland även pröva olika varianter innan de beslutade sig.
Samtidigt tillfrågades sjukvårds­givare från ett brett spektrum av discipliner om de trodde att väl fungerade hjälpmedel påverkar patienternas compliance (hur patienterna följer ordinationen) vilket 100 procent ansåg. Men påpekade samtidigt att de inte skulle skriva ut något som de inte trodde att patienten skulle klara av att sköta.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser