den 4 juli 2023

Snabbare svar vid misstänkt hudcancer tack vare teledermatoskopi

Teledermatoskopi innebär att läkare använder ett dermatoskop, ett slags förstoringsglas fäst på en mobiltelefon, för att ta en närmare bild och undersökning av huden.

Allt fler svenskar drabbas av malignt melanom. Drygt 500 personer avlider årligen till följd av malignt melanom och nästan 100 personer i övrig hudcancer enligt Strålskyddsmyndigheten och överläkare Jan Lapins.

Jan Lapins

Överläkare och docent.

Elinor Nemlander

Specialist i allmänmedicin. Foto: Mattias Pettersson.

- Antalet insjuknade i malignt melanom de närmaste tio åren förväntas nästan fördubblas, säger Jan Lapins överläkare och hudspecialist på Karolinska universitetssjukhuset. Anledningen är vårt intensiva solande, både på solresor, hemma men också solariesolandet. Nu kan vi få snabbare svar på hudförändringar tack vare teledermatoskopi.

Snabbare svar på hudförändringar - nu tillgänglig på alla vårdcentraler i Region Stockholm

Nyheten nu är att hela region Stockholm och dess vårdcentraler har infört teledermatoskopi. Även region Skåne har infört en metod för teledermatoskopi och flera andra regioner i Sverige har andra liknande metoder men vad som menas med teledermatoskopi skiljer sig mellan regioner. Teledermatoskopi kan ge invånare svar på misstankar kring födelsemärken och hudförändringar som kan tyda på malignt melanom. Genom att använda metoden kan alla vårdcentraler i regionen undersöka potentiellt farliga hudfläckar snabbare och ge trygga besked till människor som oroas över sina hudförändringar.

Teledermatoskopi innebär att läkare använder ett dermatoskop, ett slags förstoringsglas fäst på en mobiltelefon, för att ta en närmare bild och undersökning av huden. Patienten behöver bara gå till ett ställe, sin vårdcentral, tidigare var det flera besök till olika läkare. Bilderna kan sedan skickas digitalt till hudspecialister på Karolinska universitetssjukhuset som dubbelgranskar, beskriver hudförändringen och ger rekommendation om åtgärd. Bilderna lagras i patientjournalen, vilket inte skett tidigare, detta möjliggör eftergranskning och skapar större medicinsk trygghet för patienterna.

- Inledningsvis skickar jag bilder vid minsta misstanke om malignt melanom för professionell utvärdering. Det är värdefullt att ha tillgång till hudspecialisternas kompetens redan vid patientens första besök. En stor vinst är att 80 procent av patienterna kan så att säga ”frikännas” till följd av teledermatoskopi, de slipper alltså opereras eller remitteras vidare i onödan. Tidigare opererade vi eller remitterade alla patienter vid misstanke om melanom. Att minska onödiga operationer är inte bara en vinst för individen, det minskar även belastningen för sjukvården och minskar undanträngning av annan nödvändig vård, säger Elinor Nemlander, specialistläkare Liljeholmens Vårdcentral i Stockholm.

Enligt Elinor kan melanomdiagnoser ställas snabbare med det nya systemet, vilket sparar tid och minskar patientens oro. Svaren kommer oftast inom ett dygn och väntetiden till operation minskar. Sedan projektets start i Region Stockholm, för två år sedan, har drygt 13 000 fall skickats för bedömning. Under 2021 diagnostiserades 900 personer i Region Stockholm med malignt melanom. Källa: Dermicus, Region Stockholm, 2021-2023.

Malignt melanom

Malignt melanom är en form av hudcancer. Risken ökar hos individer som utsatts för många brännskador av solljus eller solarium. Typiska första symtom inkluderar ett växande, kliande födelsemärke som ändrar färg och form.

Läs mer om malignt melanom och hur du skyddar dig på:

www.alltommelanom.se (Novartis sida om malignt melanom) med tips från överläkare Jan Lapins där han skriver:

Vänta inte. Kolla dina hudförändringar och prickar på vårdcentralen nu!

- Missa inte att kolla upp dina prickar och förändringar i huden på vårdcentralen. Vänta inte för länge, tidsfaktorn kan vara avgörande. Melanompatienter som kommer tidigt och får läkarbehandling blir i cirka 90 procent av fallen helt botade. Man behöver låta en läkare undersöka förändrande, växande eller kliande, oftast pigmenterade men ibland röda fläckar eller knottror. Baksidan av kroppen är särskilt viktigt att undersöka, där ser man inte själv förändringar i huden. Försök inte själv att jämföra med bilder på nätet. Det finns en stor variationsrikedom i utseendet på maligna melanom så läkaren behöver undersöka dig, säger Jan.                                                                                                                               

Fler aktuella tips hittar du här.

Bild nedtill: Helkroppsundersökning.

TORD AMRÉ


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser