den 10 oktober 2017

Snabb utveckling av läkemedel men det psykiska stödet haltar


Utvecklingen av läkemedel mot blodcancer går oerhört fort, inte minst när det gäller KLL, kronisk lymfatisk leukemi. KLL är idag inte livshotande utan en kronisk sjukdom. Det innebär att patienten måste kontrollera sin KLL resten av livet, kanske under 20-30 år. Behovet av en kontaktsjuksköterska och psykosocialt stöd är därför stort, men där släpar utvecklingen efter.

Sju av tio blodcancerpatienter får inte det stöd de har rätt till efter cancerbehandling, visar en undersökning som Blodcancerförbundet gjort bland sina medlemmar. Och färre än hälften, 43 procent, erbjuds en kontaktsjuksköterska, KSSK, trots att det sedan ett år tillbaka är en lagstadgade rätt. KSSK:n ska se till att en individuell vårdplan upprättas samt stötta patienten under utredning och behandling som i vissa fall kan bli besvärlig.
Hur allvarlig den kroniska lymfatiska leukemin är varierar stort, därför är utredning och diagnos av typ oerhört viktiga. Sjukdomen kan variera från en allvarlig form med många återfall och förkortad livstid till att aldrig kräva någon behandling. Det sistnämnda gäller en tredjedel av patienterna. För dem räcker det med att gå på regelbundna blodprovskontroller, vilket kan vara svårt för patienten att förstå och acceptera.
– Därför är det väldigt allvarligt att så många patienter inte erbjuds kontaktsjuksköterska. De är otroligt viktiga, säger professor emerita Eva Kimby vid Karolinska institutet som är specialist i hematologi (blodsjukdomar) och internmedicin samt en av Sveriges internationellt mest kända lymfomforskare.
I vissa fall skulle hon egentligen inte ens vilja kalla KLL för ”cancer” eftersom det ger en onödigt negativ klang och skapar oro och ångest i onödan. Ofta handlar det om en ganska stillsam sjukdom som kroppen kan hålla under kontroll i väldigt många år.
– Jag brukar säga till mina patienter att de inte ska låta vetskapen om sjukdomen påverka livet allt för mycket., utan i stället vara glada över att den oftast inte ger några besvär och att det finns behandlingsmöjligheter om symtom uppstår Men för full acceptans av sjukdomen behöver en del patienter djupare psykologisk hjälp.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser