den 30 maj 2017

Sluta byta äldres mediciner på apotek!


När ett nytt läkemedel med en ny läkemedelssubstans introduceras på marknaden (ett så kallat original­läkemedel) har läkemedlet som regel ett patentskydd och är därmed ensamt på marknaden så länge patentet gäller. Originalläkemedelet har i regel ett högt pris och stor försäljning under patenttiden, vilket leder till stora kostnader.

När patentet upphör kan det komma nya produkter med samma substans, så kallat generiska läkemedel. Med generika menar vi därför i dagligt tal läkemedel utan patent. De tillverkas då av ett annat företag och får ett annat namn än originalläkemedlet. Tabletternas utseende, form och färg, kan också skilja sig från originalläkemedlet.
Generika innebär att flera olika läkemedel innehåller samma aktiva substans, de gör samma medicinska nytta och de är därför utbytbara mot varandra. De är dessutom billigare och då uppstår en priskonkurrens på marknaden. Detta har staten insett och vill genom att favorisera generika minska läkemedelsnotan och därmed spara pengar åt skattebetalarna. Pengar som i stället kan användas till mer läkemedel eller till andra insatser i vården. Reformen beräknas spara runt 8 miljarder per år.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser